Αρχείο άρθρων

2021-01-16 22:00

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΠΑΠΟΥΛΗ

  Φίλοι μου, μᾶς ρωτᾶτε συχνὰ τὶ εἶναι ὁ λειτουργικὸς χρόνος. Δὲ μπορῶ νὰ σᾶς ἀπαντήσω μὲ σιγουριά. Θεωρητικὰ (μέσα στὴν κατάντια μας μόνο θεωρητικὰ μποροῦμε νὰ μιλᾶμε!) εἶναι τὸ σχίσιμο τοῦ χρόνου καὶ ἡ εἰσβολὴ τῆς αἰωνιότητας στὸ τώρα, ἡ ὁποία αἰωνιότητα τελικὰ ἀγκαλιάζει καὶ τὸ τώρα καὶ...

—————

2021-01-16 22:00

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΠΑΠΟΥΛΗ

  Φίλοι μου, μᾶς ρωτᾶτε συχνὰ τὶ εἶναι ὁ λειτουργικὸς χρόνος. Δὲ μπορῶ νὰ σᾶς ἀπαντήσω μὲ σιγουριά. Θεωρητικὰ (μέσα στὴν κατάντια μας μόνο θεωρητικὰ μποροῦμε νὰ μιλᾶμε!) εἶναι τὸ σχίσιμο τοῦ χρόνου καὶ ἡ εἰσβολὴ τῆς αἰωνιότητας στὸ τώρα, ἡ ὁποία αἰωνιότητα τελικὰ ἀγκαλιάζει καὶ τὸ τώρα καὶ...

—————

2021-01-16 21:59

Πρώτη διαδικτυακή σύναξη θεολογικού προβληματισμού

—————

2021-01-16 21:58

Πρώτη διαδικτυακή σύναξη θεολογικού προβληματισμού

—————

2021-01-16 21:50

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΚΥΡΟ ΠΑΥΛΟ (+13-1-2019)

  Φίλοι μου, μία φράση τοῦ ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη ἀνέφερε συχνὰ ὁ μακαριστὸς δεσπότης μας κυρὸς ΠΑΥΛΟΣ, καθὼς ἔβλεπε τὶς ἐκδηλώσεις ἀγάπης τοῦ κόσμου στὸ πρόσωπο τοῦ -τότε- Ἀρχιμανδρίτη Παύλου Ἰωάννου: "πάτερ μου, νὰ κάνεις προσευχή, ὅσο σὲ ἀγαπᾶνε οἱ ἄνθρωποι, νὰ σ' ἀγαπήσει κι ὁ Θεός"....

—————

2021-01-16 21:50

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΚΥΡΟ ΠΑΥΛΟ (+13-1-2019)

  Φίλοι μου, μία φράση τοῦ ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη ἀνέφερε συχνὰ ὁ μακαριστὸς δεσπότης μας κυρὸς ΠΑΥΛΟΣ, καθὼς ἔβλεπε τὶς ἐκδηλώσεις ἀγάπης τοῦ κόσμου στὸ πρόσωπο τοῦ -τότε- Ἀρχιμανδρίτη Παύλου Ἰωάννου: "πάτερ μου, νὰ κάνεις προσευχή, ὅσο σὲ ἀγαπᾶνε οἱ ἄνθρωποι, νὰ σ' ἀγαπήσει κι ὁ Θεός"....

—————

2021-01-16 21:48

Μακάρι ἐρασιτέχνες σὲ ὅλα νὰ ἀποθάνουμε!

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, νὰ μὴ χάνουμε τὴν αἴσθηση τοῦ -ἐ ρ α σ ι τ έ χ ν η- σὲ ὅ,τι κάνουμε, εἰδικὰ στὸ θέμα τῆς προσευχῆς. Μακριὰ ἡ σκέψη τοῦ "ἐπαγγελματία" ποὺ ναρκώνει καὶ καταθλίβει τὸν ἄνθρωπο, ὅπου κι ἂν εἶναι, ὅ,τι κι ἂν κάνει. Ἂς εἴμαστε οἱ ἄσχετοι ποὺ πάντοτε μὲ "ἀγωνία" καὶ ξενοιασιὰ πρωτόβγαλτου...

—————

2021-01-16 21:48

Μακάρι ἐρασιτέχνες σὲ ὅλα νὰ ἀποθάνουμε!

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, νὰ μὴ χάνουμε τὴν αἴσθηση τοῦ -ἐ ρ α σ ι τ έ χ ν η- σὲ ὅ,τι κάνουμε, εἰδικὰ στὸ θέμα τῆς προσευχῆς. Μακριὰ ἡ σκέψη τοῦ "ἐπαγγελματία" ποὺ ναρκώνει καὶ καταθλίβει τὸν ἄνθρωπο, ὅπου κι ἂν εἶναι, ὅ,τι κι ἂν κάνει. Ἂς εἴμαστε οἱ ἄσχετοι ποὺ πάντοτε μὲ "ἀγωνία" καὶ ξενοιασιὰ πρωτόβγαλτου...

—————

2021-01-16 21:46

ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (+13-1-2019)

  Βυθίστηκες στὴν ἄδυτη χαρὰ πέραν τοῦ τάφου. Τὰ ἴχνη σου ἐδῶ σταγόνες ἱδρώτα καὶ ρανίδες αἵματος ἐπάνω μας. Ἀνεξίτηλα. Ὑπῆρξες πληγὴ Χριστοῦ καὶ πηγὴ δόξας Του. Σπόγγος τῆς Ἀγάπης Του. Σ' εὐγνωμονοῦμε γιὰ ὅσα ζήσαμε καὶ γιὰ ὅσο σὲ...

—————

2021-01-16 21:45

ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (+13-1-2019)

  Βυθίστηκες στὴν ἄδυτη χαρὰ πέραν τοῦ τάφου. Τὰ ἴχνη σου ἐδῶ σταγόνες ἱδρώτα καὶ ρανίδες αἵματος ἐπάνω μας. Ἀνεξίτηλα. Ὑπῆρξες πληγὴ Χριστοῦ καὶ πηγὴ δόξας Του. Σπόγγος τῆς Ἀγάπης Του. Σ' εὐγνωμονοῦμε γιὰ ὅσα ζήσαμε καὶ γιὰ ὅσο σὲ...

—————