Εκκλησία

2021-06-15 10:18

ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΡΑΔΙΝΟΜΑΣΤΕ

ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΡΑΔΙΝΟΜΑΣΤΕ όπως ένας νεκρός που τον πλένουν και τον ετοιμάζουν για να κηδευτεί. Αυτό είναι Παράδοση. Τουπέ, πόζα, δική μου γνώμη, "ἁγίες" ἀνυπακοὲς κλπ εἶναι οἱ ποικίλες "φασαριόζικες" ὄψεις τῆς πλάνης μὲ σκοπὸ τὴ στρατολόγηση ὀπαδῶν καὶ μόνο.

—————

2021-06-15 10:15

ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΣΥ ΠΟΥ "ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙΣ" ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;

  Σήμερα πολλοί λέτε: "Να προστατεύσουμε την Εκκλησία". Μα, αδελφοί μου, ο Χριστός δεν έφτιαξε την Εκκλησία για να την ...προστατεύσουμε. Προσέξτε, δεν έφτιαξε την Εκκλησία για να την προστατεύσουμε. Την έφτιαξε για να μας...

—————

2021-06-15 09:40

Νὰ τοὺς μνημονεύουμε!

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΜΑΣ, φορές, ἐνδιαφέρονται πιὸ πολὺ γιὰ τὶς ὑποθέσεις μας, ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους. Νὰ τοὺς μνημονεύουμε!

—————

2021-06-15 09:14

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας ποὺ μᾶς ἑνώνει ἀπανταχοῦ τῆς γῆς. Τὴν ἀρνηθήκαμε, ὅπως τὸν Καποδίστρια καὶ τὸν Κολοκοτρώνη. Ὡστόσο ἐκείνη δὲν παύει νὰ εἶναι δωρεὰ τοῦ Χριστοῦ στὴ ζωή μας. (Ν. Πεντζίκης)

—————

2021-04-05 22:48

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκι.

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκι. Νὰ ἀναγνωσθεῖ μὲ προσοχή, πολλὲς φορές. Μάθημα κατήχησης. Σὰν μέλος καὶ ἱερεὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πιστεύω ὅτι ἡ Ἐκκλησία, μέσα στὴν ὁποία βαπτίσθηκα καὶ ἀνατράφηκα, εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία, ἡ μόνη ἀληθινὴ Ἐκκλησία. Καὶ...

—————

2021-04-05 22:08

Ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καταργεῖ τὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὸ παμμέγιστο καὶ τὸ ἀσήμαντο.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ποὺ εἶναι ὁ Χριστός, λέει ὅτι οἱ Οὐρανοὶ δὲν μποροῦν νὰ Τὸν χωρέσουν, ἀλλὰ Τὸν χωράει ἡ φάτνη τῆς Βηθλεέμ. Ἡ Ἀλήθεια αὐτή, ποὺ δημιουργεῖ καὶ συγκρατεῖ τὸν κόσμο, πέφτει ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ Σταυροῦ πρὸς τὸ Γολγοθᾶ. Εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν Οίκουμένη, ἀλλὰ δὲν περιφρονεῖ ἕνα ποτήρι νερὸ ποὺ...

—————

2021-03-13 23:44

Ἢ ΘΑ ΜΙΛΑΜΕ μέσα στὴν Ἐκκλησία ὡς νεκροὶ καὶ πάντοτε ζῶντες -οὔτε ἔστω σὰν "τολμηροὶ μελλοθάνατοι"- ἢ θὰ βασανίζουμε τοὺς ἄλλους μὲ τὶς ἰδεοληψίες μας.

Ἢ ΘΑ ΜΙΛΑΜΕ μέσα στὴν Ἐκκλησία ὡς νεκροὶ καὶ πάντοτε ζῶντες -οὔτε ἔστω σὰν "τολμηροὶ μελλοθάνατοι"- ἢ θὰ βασανίζουμε τοὺς ἄλλους μὲ τὶς ἰδεοληψίες μας. Ἢ θὰ δίνουμε ζωή, ἢ θὰ διατυπώνουμε "σκέψεις" δικές μας πληγώνοντας, ἂν ὄχι σκοτώνοντας τὸν πλησίον, αὐτοκτονώντας καὶ μεῖς. Μόνον ἐκεῖνος ποὺ...

—————

2021-03-13 23:28

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ εἶναι τὰ ὅρια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΕΦΤΙΤΣ) Θεὸς εἶναι, ὅ,τι θέλει κάνει ἢ δὲν κάνει! Ἄπειρα τὸ ἔλεος καὶ ἡ ἀγάπη Του... Φώναζέ Τον καὶ σὺ ὅσο μπορεῖς καὶ ὅποτε θέλεις καὶ μὴ φοβᾶσαι! Κι ἂν δὲ σταματᾶς νὰ Τὸν φωνάζεις ποτέ, ἀκόμη καλύτερα!

—————

2020-11-14 19:47

ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

  "Μᾶς ἀρέσει νὰ συζητᾶμε -ἁπλῶς- γιὰ τὴν ἐκκλησιοποίηση τῆς ζωῆς μας. Λίγοι κατανοοῦμε τὶ σημαίνει. Πρέπει πχ νὰ συμμετέχουμε σὲ ὅλες τὶς Ἀκολουθίες γιὰ νὰ ἐκκλησιοποιηθεῖ ἡ ζωή μας; Ἢ νὰ κρεμάσουμε μιὰν εἰκόνα σὲ κάθε δωμάτιο καὶ νὰ καῖμε μπροστά της ἕνα καντῆλι; Ὄχι, ἡ...

—————

2020-10-31 23:17

«ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει 2020»: π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος - π. Σπυρίδων Βασιλάκος

—————