Αθανάσιος Σιατίστης

2020-04-28 19:26

Ἐπαναδημοσιεύουμε ἐδῶ τὴν προσφώνηση κατ' ἀπαίτησιν πολλῶν, ἀλλὰ κυρίως ὡς ἀντίδωρον εὐχαριστίας καὶ ἀγάπης στὸν καλότατο Δεσπότη μας

Σιάτιστα, 19 Ἀπριλίου 2019 ΑΝΕΡΧΕΣΘΕ ΣΗΜΕΡΑ, Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Σισανίου καὶ Σιατίστης κκ Ἀθανάσιε, ἐνώπιον [ ......] στὸν ἱστορικὸ θρόνο αὐτῆς τῆς Μητροπόλεως, τὸν ὁποῖο κατὰ τὸ παρελθὸν λάμπρυναν, κάλλυναν καὶ κόσμησαν εὐλογημένοι ἀρχιερεῖς ἐν οἷς καὶ Ζωσιμᾶς, Ἰάκωβος,...

—————

2019-04-29 21:42

Αρχιμ. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος: «Να αποτελέσετε ένα από λαμπρότερα πετράδια»

Να αποτελέσετε ένα από τα λαμπρότερα πετράδια στο Αρχιερατικό Στέμμα του Χριστού μας» ευχήθηκε στο νέο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιο, ο Αρχιμ. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος, πρωτοσύγκελλος της εν λόγω Μητρόπολης και συνυποψήφιος του νέου Μητροπολίτου στις εκλογές που έλαβαν χώρα στις...

—————

2019-03-21 10:58

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ὁ ἄγγελος τῆς κατὰ Σισάνιον καὶ Σιάτισταν Ἐκκλησίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ὁ ἄγγελος τῆς κατὰ Σισάνιον καὶ Σιάτισταν Ἐκκλησίας σὲ λίγο, μὲ τὴ χειροτονία του, θὰ τοποθετηθεῖ σὰν λύχνος πνευματικὸς πάνω στὴ λυχνία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιὰ νὰ μᾶς ὀδηγεῖ εἰς Χριστόν, διάδοχος τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων Παύλου, Ἀντωνίου, Πολυκάρπου κοκ. Νὰ τὸν πλαισιώσουμε καὶ...

—————