ΚΑΝΕ προσευχούλα με την ευχούλα

2023-11-12 23:43

ΚΑΝΕ προσευχούλα με την ευχούλα μέχρις ότου ο ίδιος να γίνεις ολόκληρος ένα στόμα που κράζει την ευχούλα. Και μη φοβάσαι τίποτα. Μόνο φώναζε ασταμάτητα. Είμαστε όλοι μαζί.

—————

Πίσω