Που είναι ο Θεός;

2023-11-12 23:40
-Ποῦ εἶναι ὁ Θεὸς πάτερ;
-Ἐκεῖ ποὺ τὸν ἄφησες παιδί μου.
-Καὶ στὸ Ἄουσβιτς ποῦ ἦταν ὁ Θεός;
-Ἦταν ἐκεῖ, ὁ Θεός, πιστὸς στὸ ραντεβού! Ὁ ἄνθρωπος ποῦ ἦταν;

—————

Πίσω