Διαβάστε παρακάτω τις τελευταίες αναρτήσεις...

2020-11-30 16:21

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΖΗΛΕΥΕΙ ἔχει κόμπλεξ μόνιμο

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΖΗΛΕΥΕΙ ἔχει κόμπλεξ μόνιμο. Βέβαια οἱ Πατέρες μας λένε ὅτι ὁ φθόνος ἀγγίζει καὶ τοὺς τέλειους. Ὡστόσο τὸ πατερικὸ παράδειγμα μᾶς λέει ὅτι ὁ πολεμούμενος ἀπὸ τὰ βέλη τοῦ φθόνου τὸν καταπολεμᾶ μὲ νηστεία, ἀγρυπνία καὶ προσευχὴ καὶ μάλιστα παρακαλάει τὸ Χριστό μας μὲ δυνατὴ φωνὴ "Κύριε,...

—————

2020-11-30 16:20

ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΥΡΙΕ Τιμοθέου ἱερομονάχου,

ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΥΡΙΕ Τιμοθέου ἱερομονάχου, ἡγουμένου τοῦ ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Ὁ πατὴρ Τιμόθεος, λάτρης τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου, χαριτωμένος πνευματικὸς καὶ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, πλήρης ἡμερῶν, νοσηλεύτηκε γιὰ λίγο καιρὸ στὸ νοσοκομεῖο Πολυγύρου λόγῳ...

—————

2020-11-30 16:17

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ συμφωνοῦσαν 100% σὲ δύο πράγματα:

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ συμφωνοῦσαν 100% σὲ δύο πράγματα: α) αἰσθάνονταν πλήρως τεταπεινωμένοι ("οὐδενίες") ἑπομένως ἔμφορτοι ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί, β) γνώριζαν καρδιακῶς ὅτι γιὰ ὅλα τὰ δεινά τῆς Ἀνθρωπότητας φταῖμε ἐμεῖς οἱ πιστοὶ Χριστιανοί, δίχως νὰ ψάχνουν φαντάσματα ἀπ' ἔξω τους. Οἱ...

—————

2020-11-30 16:16

NA ΜΗ ΖΗΤΑΣ ἄμυαλα καὶ ἴσως ὑποσυνείδητα χάριν λεπτῆς ἐπίδειξης, "ταπείνωση" ἀπὸ τὸ Θεό,

NA ΜΗ ΖΗΤΑΣ ἄμυαλα καὶ ἴσως ὑποσυνείδητα χάριν λεπτῆς ἐπίδειξης, "ταπείνωση" ἀπὸ τὸ Θεό, γιατὶ τότε θὰ παραχωρήσει νὰ σοῦ πέφτουν κεραμίδες στὸ κεφάλι ποὺ θὰ τρέχεις καὶ δὲ θὰ φτάνεις. Πιὸ καλὰ νὰ ἀναζητᾶς τὴν πραγματοποίηση τοῦ θελήματός Του στὴ ζωή σου κράζοντας μὲ ταπείνωση καὶ ἔχοντας ἐπίγνωση...

—————

2020-11-30 16:13

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΣ "ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ". ΗΤΑΝ ΟΙ "ΦΩΝΕΣ ΚΥΡΙΟΥ" ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2014 ΚΑΙ 2017. ΕΚΔΟΣΕΙΣ -Α Κ Ρ Ι Τ Α Σ.

—————

2020-11-30 16:11

Ε Ν Α ---Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Ο---Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο---Υ Γ Ι Ε Σ !! Ε Δ Ω---Α Ν Α Π Α Υ Ε Τ Α Ι---Τ Ο ---Π Ν Ε Υ Μ Α -- Τ Ο Υ ---Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ---Κ Α Ι--- Τ Η Σ----Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ. Ο ΑΡΧΙΜ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ:

Ε Ν Α ---Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Ο---Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο---Υ Γ Ι Ε Σ !! Ε Δ Ω---Α Ν Α Π Α Υ Ε Τ Α Ι---Τ Ο ---Π Ν Ε Υ Μ Α -- Τ Ο Υ ---Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ---Κ Α Ι--- Τ Η Σ----Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ. Ο ΑΡΧΙΜ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ...

—————

2020-11-30 16:07

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, εἶναι ἡ ἀλαζονεία τῆς "ἀρετῆς".

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, εἶναι ἡ ἀλαζονεία τῆς "ἀρετῆς". Αὐτὴ ἡ δεύτερη ἄνοιξε πολλοὺς τάφους αὐτὴ τὴν περίοδο. Ἀλοίμονό μας ἂν ὁ Θεὸς θελήσει νὰ ἀποδοθοῦν οἱ εὐθύνες ποὺ ἀναλογοῦν στὸν καθένα. Πολλοὶ παπάδες πρέπει νὰ πάρουμε τὰ βουνά. Καὶ τὰ λαγκάδια. Ἔχουμε καὶ παραποτάμους τοῦ Ἀλιάκμονα ἐδῶ....

—————

2020-11-30 16:04

ΓΙΑ ΟΛΑ φταῖμε ἐμεῖς οἱ πιστοί,

ΓΙΑ ΟΛΑ φταῖμε ἐμεῖς οἱ πιστοί, τὸ ἁλάτι ποὺ (ὑποτίθεται) συντηρεῖ ἀλλὰ καὶ νοστιμίζει τὴν οἰκουμένη. Γίναμε μουντοὶ καὶ ἄνοστοι, δὲ θὰ πῶ ἄχαροι γιατὶ παρὰ ταῦτα ἡ χάρη ἐρήμην ἡμῶν ἀρδεύει τὰ ψυχοσώματά μας...... Ἐμεῖς ἀδειάσαμε καὶ τὶς ἐκκλησίες μας. Παραχώρηση Θεοῦ εἶναι γιὰ τὰ ἀπερίγραπτα...

—————

2020-11-30 15:46

ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΙΣΟΔΙΑ

  Μέσα στὸ ναό, ἡ Παναγιά μας προσευχόταν συνεχῶς, εὐφραινόταν νοερῶς καὶ τρεφόταν μὲ οὐράνιο Ἄρτο τὸν ὁποῖο ἐξ' οὐρανοῦ Ἄγγελος τῆς πρόσφερε. Ἡ ὀθόνη τοῦ νοῦ της πεντακάθαρη δὲν ἐπέτρεπε στὶς προσβολὲς παθῶν καὶ δαιμόνων νὰ τὴ μολύνουν καθόλου. Ἔπεφταν θὰ λέγαμε πάνω στὸ Φῶς...

—————

2020-11-30 15:46

Ἀληθινὰ ΕΙΣΟΔΙΑ......

ΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ λογισμό, σὲ κάθε φαντασία ἀπαντᾶς μὲ τὴν ΕΥΧΗ, ἂν σὲ ὅ,τι σοῦ συμβαίνει ἐπιστρέφεις μὲ πόνο, μὲ λαχτάρα στὴν ΕΥΧΗ, ἀργότερα, θὰ εἶσαι τυφλὸς καὶ κουφὸς ἀπέναντι σὲ λογισμοὺς καὶ φαντασίες. Ἄρα καὶ ἄλαλος, ἀφοῦ δὲν θὰ ἔχεις "ποῦ" νὰ ἀπαντήσεις. Δηλαδὴ "χαζὸς" γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἄρα...

—————

2020-11-30 15:44

ΜΠΡΑΒΟ!

  Στοὺς ἐθελοντὲς καὶ ἐθελόντριες νοσηλευτὲς καὶ γιατροὺς ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ποὺ σπεύδουν στὴ συμπρωτεύουσα νὰ μποῦν στὴ μάχη γιὰ τὸ Συνάνθρωπο. Ἐδῶ ἀναπαύεται ὁ Χριστός μας, οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἄγγελοί Του. Ἐδῶ ἁγιότης, ὄχι κάλπικη, "ἀποστειρωμένη"ἀλλὰ ἐργαστήρι ἁγιότητος. Ἐδῶ...

—————

2020-11-30 15:41

ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΕΠΙΣΗΣ:

  Κι ἂν δὲν εἶναι ψέμα ἡ Πανδημία, μᾶλλον οἱ "ἁμαρτωλοὶ" Κληρικοὶ καὶ Λαϊκοὶ ἀρρωσταίνουν. ("Νὰ ξεβρωμίσει ὁ τόπος" λένε οἱ Καθαροί). Οἱ "ἐνάρετοι" ἐκκλησιαζόμενοι καὶ μὲ "εὐλογία πνευματικοῦ πατρὸς" κοινωνοῦντες καὶ μάλιστα ἐν μέσῳ τῆς Πανδημίας, ὑπὸ τύπον κρυφοῦ σχολείου ποὺ μαζεύει τοὺς...

—————

2020-11-30 15:40

ΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣΟΥΜΕ ΛΙΓΑΚΙ!

ΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣΟΥΜΕ ΛΙΓΑΚΙ! ΥΠΑΡΧΟΥΝ καὶ νησίδες "εὐλαβείας" πχ κάποιες μονὲς ἢ ἐνορίες ποὺ δὲν πιάνει ὁ κορονοϊός. Ἀμέεε! Τί νομίσατε! Ἐκεῖ μπορεῖς νὰ κυκλοφορεῖς καὶ χωρὶς μάσκα. Τόποι ἀρετῆς. Νὰ τὸ ξέρετε σεῖς οἱ ἁμαρτωλοί! -Βρὲ νὰ μὴν τὸ ξέρουμε! Συμφορὰ ποὺ μᾶς βρῆκε. Κεῖ νὰ...

—————

2020-11-30 15:35

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ, πῆρε τὴ σκούπα Του καὶ σκουπίζει.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ, πῆρε τὴ σκούπα Του καὶ σκουπίζει. Ἔχει νὰ πέσει σκούπα.... ἔλεγε σὲ ἕνα προφητικότατο κήρυγμά του ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης, καὶ μάλιστα μιλώντας γιὰ "ἐξ' ἀνατολῶν ἰό". Φεύγουν καὶ ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς καὶ μοναχοί, καὶ πιστοὶ καὶ ἄπιστοι ἀπὸ κάθε χῶρο...

—————

2020-11-30 15:33

herbal-monastery.com

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ, Ἡ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡOΚΑΣΤΡΟΥ μὲ τὴν ὀνομασία herbal-monastery.com   ἐγκαινιάζει τὴν εἴσοδό της στὸ Διαδίκτυο, ἀποβλέποντας στὸ νὰ διαθέσει στὸ εὐρὺ ἀγοραστικὸ κοινό, τὰ ἁγνὰ φυτικὰ προϊόντα προσωπικῆς ὑγιεινῆς καὶ περιποίησης ποὺ...

—————