Ε Γ Κ Α Ι Ν Ι Α, 11-9-2021

2021-11-10 17:52
 
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ἑνὸς ναοῦ ἔχουμε Θεοφάνεια.
Ὁ Χριστὸς θάπτεται μέσα στὸν Τάφο τῆς Ἁγίας Τράπεζας μαζὶ μὲ τὸ ὀνόματα ὅλων ὅσων ἔχουν γραφεῖ καὶ ὅσων μνημονεύουμε συνήθως καὶ ὅσων Ἐκεῖνος γνωρίζει.
Τὸν ραίνουμε μὲ μῦρα ἀφοῦ Τὸν πλύνουμε πρῶτα.
Τὰ μῦρα μαζὶ μὲ τὰ δάκρυά μας μυρώνουν καὶ ραίνουν τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.
Χαίρονται ἀνεκλάλητα ζωντανοὶ καὶ κεκοιμημένοι.
Ὁ Ἀρχιερεύς μὲ τὸ σάβανο ποὺ φορεῖ εἶναι ὁ ἀναστημένος ἐκ νεκρῶν Χριστός καὶ κινεῖται ἀνάμεσά μας σκορπώντας εὐλογίες παντοῦ.
Ἕνα νέο Θυσιαστήριο, μία καινούρια Λυχνία ποὺ θὰ καίει μέχρι συντελείας καὶ φρουρεῖται ἀπὸ ἀγγέλους ἄναψε!
Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε. Δόξα Σοι!
Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα που στέκονται

—————

Πίσω