ΛΕΣ ΟΤΙ ΣΕ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...

2022-03-23 18:28
 
ΜΕ ΡΩΤΑΤΕ γιατί ἀπογοητεύεστε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Δὲ χαίρεστε; Κι ἂν ἀπογοητεύεστε κι ἀπὸ τὸν ἑαυτό σας μαζί, ἀκόμη καλύτερα. Τὸ κανονίζει ὁ καλὸς Θεὸς ἔτσι γιὰ νὰ μάθουμε νὰ ἐλπίζουμε σὲ Κεῖνον μόνο καὶ σὲ κανέναν ἄνθρωπο, οὔτε σὲ μᾶς τοὺς ἴδιους. Γιατί φορτώνουμε τοὺς συνανθρώπους μας μὲ ἀπαιτήσεις ποὺ ὑπερβαίνουν τὶς δυνάμεις τους; Ἄνθρωποι εἶναι! Θεοὺς τοὺς θέλουμε; Κι ἂν ἐσὺ καὶ γὼ δὲν αἰσθανθοῦμε οἱ χειρότεροι πάνω στὴ γῆ ποὺ σημαίνει ὅτι ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι καλύτεροί μας καὶ πάλι καλὰ ποὺ μᾶς ἀνέχονται, δὲ βάλαμε ἀρχὴ μετανοίας. Ἐμεῖς (ἐγώ, ἐσύ, αὐτός, αὐτή), φταῖμε γιὰ ὅλα ὁ καθένας μας. ΓΙΑ ΟΛΑ!
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀφετηρία ποὺ θὰ γεννήσει προσευχὴ ΑΠΟΓΝΩΣΕΩΣ, χωρὶς νὰ περιμένεις -τ ί π ο τ α- προσευχὴ σὰν ΑΠΟΝΕΝΟΗΜΕΝΟ διάβημα (σάλτο μορτάλε) ποὺ θὰ σὲ ρίξει στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ, γιατὶ δὲν ἔχεις ποῦ ἀλλοῦ νὰ πέσεις! "Αὐτοκτονεῖ" τὸ ἐγώ σου μέσα στὸ Θεό. Ἂν ἔτσι κινηθεῖς ἡ προσευχὴ ποὺ θὰ ἀναβλύσει, θὰ ἑνώσει τὴ γῆ τῆς διψασμένης καρδούλας σου μὲ τὰ καλὰ τοῦ Οὐρανοῦ. Καθαρίζει ὁ Θεὸς πιὰ γιὰ σένα.... Ἐσὺ φώναζέ Τον. Τολμῶ νὰ πῶ ὄτι αὐτὸ εἶναι τὸ ἅπαν κι' ὅλα τὰ ἄλλα προστίθενται ἢ ἀφαιροῦνται ἀνάλογα μὲ τὸ τὶ σὲ συμφέρει κατὰ Θεὸν καὶ ὄχι κατὰ τὸ λογισμό σου!

 

—————

Πίσω