ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

2021-03-13 23:28
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ εἶναι τὰ ὅρια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΕΦΤΙΤΣ)
Θεὸς εἶναι, ὅ,τι θέλει κάνει ἢ δὲν κάνει! Ἄπειρα τὸ ἔλεος καὶ ἡ ἀγάπη Του... Φώναζέ Τον καὶ σὺ ὅσο μπορεῖς καὶ ὅποτε θέλεις καὶ μὴ φοβᾶσαι! Κι ἂν δὲ σταματᾶς νὰ Τὸν φωνάζεις ποτέ, ἀκόμη καλύτερα!

—————

Πίσω