ΤΕΤΑΡΤΗ 14-7-2021

2021-09-06 20:09
 
Τοὺς πληγωμένους καὶ πλανημένους Σου
ἀντίκρυσα.
Μιὰ στιγμὴ ἦταν τελικά.
Εὐχαριστῶ γιὰ τὸ δῶρο τῆς ζωῆς.
Ἀπὸ τὸ αἰώνιο στὸ αἰώνιο
διαφεύγω
γρήγορη σκιὰ ἀγριοπερίστερου
ἀφημένου στὸν ἄνεμο
ἀπὸ χούφτα παρεκτικὴ συνεχοῦς ζωῆς.
Βάστα με στο "μη με λησμόνει" .
Εὐχαριστῶ Σε, γιατὶ ὑπάρχει ζωὴ πρὶν τὸ θάνατο.

 

—————

Πίσω