Συγκεφαλαίωση του χωροχρόνου μας ο Τίμιος Σταυρός. Δόξα!

2020-09-19 23:13
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Πίστη και παρελθόν η οριζόντια διάσταση του Σταυρού. Ελπίδα και μέλλον η κατακόρυφη. Αγάπη και παρόν η διασταύρωσή τους. Συγκεφαλαίωση του χωροχρόνου μας ο Τίμιος Σταυρός. Δόξα! Ας απλωνόμαστε πάνω του κι ας μας αναλαμβάνει Εκείνος.

—————

Πίσω