ΣΤΕΦΕΤΑΙ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...

2021-09-14 17:15
 
Κατὰ τὴν ἅρμοση τῶν χεριῶν -κεντρικὸ σημεῖο τῆς άκολουθίας τοῦ γάμου- ὁ Ἱερέας ἑνώνει τὰ χέρια τῶν νεονύμφων καὶ τὰ εὐλογεῖ. Ἀπὸ κείνη τὴ στιγμὴ ὁ κρῖκος ποὺ τοὺς ἑνώνει εἶναι ἡ θεία Χάρις, ἡ "χούφτα" τοῦ Θεοῦ. Δύο κλειδιὰ περασμένα μέσα σ' ἕναν κρῖκο μένουν πάντοτε μαζί, εἴτε στὸ βάθος τοῦ ὠκεανοῦ βρεθοῦν, εἴτε στὸ δρόμο, εἴτε πάνω στὸ τραπέζι. Πάντα μαζί. Ὑπῆρξαν ἀντρόγυνα ποὺ ἕνωσαν τὰ χέρια τους, ἀλλὰ δὲν τὰ ἔβαλαν στὴ χούφτα τοῦ Θεοῦ. Ἄλλα πάλι τὰ ἔβαλαν καὶ ταύτισαν τὰ βήματά τους μὲ τὰ βήματα τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ἱστορία. Ἡ μεταξύ τους πιστότητα ὑπῆρξε τὸ ἰσόβιο "ναὶ" τῆς εὐχαριστίας τους πρὸς τὸ Θεό, ὁ Ὁποῖος τὴν ἡμέρα τοῦ γάμου τους χάρισε τὸν ἕνα στὸν ἄλλο σὰν πανάκριβο δῶρο. Ἐσὺ ποῦ εἶσαι, φίλε μου;

 

—————

Πίσω