Σκεφθεῖτε το καὶ ἡρεμῆστε μὲ προσευχούλα!

2020-06-18 23:24

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
όπως καὶ νὰ δικαιολογήσουμε τὶς στενοχώριες μας, εἶναι τὸ προσωπικὸ συμφέρον καὶ ἡ ματαιοδοξία μας ποὺ τὶς προκαλοῦν τὶς περισσότερες φορές. (La Rochefoucault).

 

Σκεφθεῖτε το καὶ ἡρεμῆστε μὲ προσευχούλα!

—————

Πίσω