ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ(1)

2020-05-06 22:56

 

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, ὡς πρὸς τὸ μεγαλειῶδες καὶ ἄκρως σημαντικὸ κεφάλαιο τῆς προσευχῆς, μελετώντας ἀπὸ παλιὰ κείμενα τῶν Πατέρων μας σχετικά, ὅπως τῶν φιλοκαλικῶν ὁσίου Συμεῶνος τοῦ ΝΘ, ἁγίου Μαξίμου, ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Σιναϊτου, ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἁγίων Καλλίστου καὶ Ἰγνατίου τῶν Ξανθοπούλων, ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Σπηλαιώτη, ὁσίου Σωφρονίου τοῦ Ἔσσεξ, ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ, ὁσίου Θεοφάνους του Ἐγκλείστου κλπ, ἔρχονται στὸ μυαλό μου κάποιες παρατηρήσεις- διαπιστώσεις τους, πολὺ χρήσιμες στὴ ζωή μας.

α) Πρῶτα ἀπ' ὅλα ἡ ἄφθονη χρήση τῆς εύχῆς ὀδηγεῖ συχνὰ τὸν νοῦ μας, τὴ διάνοια, τὸ μυαλό μας σὲ μιὰ κατάσταση γαλήνης καὶ προσοχῆς, ἀπομακρύνοντας τὶς κακὲς σκέψεις. Θὰ εἶναι θανάσιμο λάθος νὰ νομίσουμε ὅτι λόγῳ αὐτῆς τῆς ἡρεμίας τῶν σκέψεων, καθαρίστηκε ἡ .... καρδιά μας. Ἐσχάτη πλάνη! Τὸ μυαλό, ἡ διάνοια, εὔκολα καθαρίζεται καὶ εὔκολα μολύνεται. Εἶναι ὁ ...ἐξώστης, τὸ μπαλκόνι. Ἡ καρδιά μας, ἄρρωστη ἀπὸ τὰ χρόνια λόγῳ ἀπρόσεκτης ζωῆς καὶ ἱκανοποίησης τῶν ἀκατονόμαστων παθῶν μας, ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἀκάθαρτο ὑπόγειο, σὲ σφηκοφωλιά. Ἐδῶ θὰ φτύσουμε αἷμα! Χρειάζονται δακρύων ὀχετοί, πόνος ψυχῆς ἕως θανάτου, μεγίστη ὑπομονή. Αἷμα νὰ τρέχει ἀπὸ τὴν ὑπερκόπωση στὴν εὐχή... Νὰ προτιμάει κανεὶς νὰ πέσει νεκρός, παρὰ νὰ ὑποχωρήσει στὶς ὑποβολὲς τῆς ἀκάθαρτης καρδιᾶς του. Οἰκονομεῖ ὁ Θεός, νὰ βλέπουμε δι' αὐτοῦ τοῦ τρόπου τὰ χάλια μας, εἰδικότερα ὅταν ἡ προσευχὴ "κατεβαίνει" σὲ βαθύτερα, ἐσωτερικότερα ἐπίπεδα.

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ συνεχίζουμε σὲ ἑπόμενη ἀνάρτηση....

 

—————

Πίσω