Π Ε Ρ Ι -- Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η Σ-- Π Α Λ Ι -- Κ Α Ι -- Π Α Λ Ι !!!

2020-04-04 23:22

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, ἕνα ἀπὸ τὰ ὡραιότερα βιβλία ποὺ ἔχω διαβάσει εἶναι οἱ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ. Νὰ φανταστεῖτε μὲ εἶχε συνεπάρει κάποτε τόσο, ποὺ τὸ διάβασα 13 φορές, 8 στὰ ἑλληνικὰ καὶ 5 σὲ ἄλλες γλῶσσες. Εἶναι τὸ δεύτερο βιβλίο μετὰ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Σπηλαιώτη ποὺ τὶς διάβασα 25 φορὲς καθ' ὁλοκληρίαν. Ὁ μακαριστὸς π. Γεώργιος Μεταλληνὸς ἔλεγε ὅτι μετὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη, πᾶς Χριστιανὸς καὶ δὴ Ὀρθόδοξος, δὲν νοεῖται νὰ μὴν ἔχει διαβάσει τὶς ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ. Μιὰ καὶ ἡ περίοδος εἶναι δύσκολη, θὰ σᾶς ἀναφέρω γιὰ "καρδιοτονωτικὸ" λίγες σκέψεις τοῦ πιὸ πάνω βιβλίου. Πάλι, λοιπόν, γιὰ προσευχή, εἰδικότερα γιὰ τὴ μονολόγιστη εὐχὴ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ.
1. ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΨΟΥ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ: οἱ σκέψεις σου θὰ καθαρθοῦν σὺν τῷ χρόνῳ διὰ μέσου τῆς προσευχῆς. Ἡ προσευχὴ θὰ χαρίσει φωτισμὸ στὸ μυαλό σου καὶ θὰ διώξει μακριὰ ὅλες τὶς κακὲς σκέψεις.... Τίποτε δὲ μπορεῖ νὰ ρυθμίσει τὶς σκέψεις ὅσο ἡ προσευχή.... Νίκησε τοὺς ἐχθροὺς στὸ μυαλό σου μὲ τὸ Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Δὲ θὰ βρεῖς ἄλλο ὅπλο σὰν κι αὐτό.
2. ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΕ Ο,ΤΙ ΘΕΣ: οἱ πράξεις σου θὰ εὐαρεστήσουν τὸ Θεό, καὶ θὰ εἶναι ὠφέλιμες καὶ εὐεργετικὲς γιὰ σένα. Ἡ συχνὴ προσευχή...ποτὲ δὲν θὰ ἀποβεῖ ἄκαρπη γιατὶ μέσα της κατοικεῖ ἡ δύναμη τῆς χάριτος.
3.ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΟΠΙΑΖΕΙΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙΣ ΤΑ ΠΑΘΗ ΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΥΝΑΜΗ: ἡ προσευχὴ θὰ καταστρέψει, θὰ ἀποτεφρώσει βαθμηδὸν τὰ πάθη ἐντός σου γιατὶ μεγαλύτερος εἶναι Αὐτὸς ποὺ κατοικεῖ μέσα σου, ἀπὸ αὐτὸν ποὺ κυριαρχεῖ στὸν κόσμο.... ἂν δείχνεις ἐπιμέλεια στὴν προσευχή, ὁ Θεὸς βρίσκει τρόπους νὰ σὲ σώζει.... κι ὅταν πέφτεις στὴν ἁμαρτία καθόλου μὴν ἀπελπιστεῖς, ἀλλὰ ἄρχισε θερμὴ προσευχὴ καὶ σύντομα βρίσκεις τὴν πνευματική σου ἰσορροπία....
4. ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΙΠΟΤΕ:...οὔτε ἀτυχήματα, οὔτε καταστροφές. Ἡ προσευχὴ θὰ σὲ προστατεύσει καὶ θὰ ἀποσοβήσει κάθε κακὸ ἀπὸ σένα (εἰδικὰ γιὰ τοὺς φοβικοὺς ἀδελφούς). Ἡ προσευχὴ στὸ Ὄνομα τοῦ Κυρίου ἔχει ἰσχύ, δύναμη, παγκοσμιότητα.
5. ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ ΕΙΤΕ ΕΤΣΙ, ΕΙΤΕ ΑΛΛΟΙΩΣ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ Π Α Ν Τ Ο Τ Ε, χωρὶς νὰ ἐνοχλεῖσαι ἀπὸ τίποτε. Νὰ εἶσαι χαρούμενος καὶ γαλήνιος καὶ ἡ προσευχὴ θὰ τακτοποιήσει τὸ κάθε τι καὶ θὰ σὲ διδάξει. Τὸ νὰ προσεύχεσαι -π ο λ ύ, εἶναι δικό σου θέμα... ἡ ποιότητα εἶναι θέμα χάριτος. Ἐμεῖς προσφέρουμε τὴν ποσότητα -τὴν τέχνη- καὶ Κεῖνος, ὅποτε θελήσει, τὴ νοστιμιά. ....Σὺν τῷ χρόνῳ, καὶ ὅταν ζεῖς προσεκτικά, ἡ ποσότητα, ὁπωσδήποτε θὰ σὲ ὀδηγήσει στὴν ποιότητα.
Ἐμπρὸς λοιπόν, ξαναρχίζουμε πάλιν καὶ πολλάκις μὲ πολλὴ προσευχή, μὲ ὄρεξη. Κι ἂν δὲν ἔχουμε ὄρεξη, νὰ προσευχόμαστε σ υ ν ε χ ῶ ς μὲ τὴν εὐχούλα γιὰ νὰ μᾶς ἔρθει ἡ ὄρεξη....Μὲ τὸ σ υ ν ε χ ῶ ς ὅμως σοῦ ἦρθε ἡ ὄρεξη καὶ δὲν τὸ κατάλαβες! Τὄ 'πιασες; "Τρώγοντας" ἀνοίγει ἡ ὄρεξη!!! Μὲ τὸ καλό!

 

ΥΓ. Ὁ κ. Χαράλαμπος Ντόκος στὸ φ/β σὲ ὅποιον ἐπιθυμεῖ τὸ ἀποστέλλει σὲ PDF. Ὑπάρχει σὲ ὅλα τὰ ἐνημερωμένα βιβλιοπωλεῖα ποὺ ἔχουν καὶ θεολογικὰ βιβλία. Εἶναι ἐκδόσεις ΑΣΤΗΡ. Ἂν πατήσετε τὸν τίτλο στὸ Διαδίκτυο καὶ πᾶτε στὶς εἰκόνες, θὰ τὸ δεῖτε. Εἶναι πολὺ γνωστὸ βιβλίο.

—————

Πίσω