ΟΣΟΙ τὰ βάζουν μὲ τὸ Θεό, στόχο τους ἔχουν τὸν Ἄνθρωπο

2021-11-10 17:02

ΟΣΟΙ τὰ βάζουν μὲ τὸ Θεό, στόχο τους ἔχουν τὸν Ἄνθρωπο. Ἂλλωστε ὁ Θεὸς τίποτε δὲν παθαίνει. Μέσα στὸ ἴδιο σκεπτικό, κάποιοι θέλουν νὰ κατεβάσουν τὶς εἰκόνες ἀπὸ τὰ σχολεῖα. Δὲν παθαίνουν τίποτε οἱ εἰκόνες, ἀλλὰ δείχνουν τὴν ἀξία τῶν Παιδιῶν καὶ αὐτὸ ἐνοχλεῖ. Νὰ μὴ βλέπουν τὰ Παιδιὰ τὴν ἀξία τους, ὅτι εἶναι δηλαδὴ ὑποψήφιοι Ἅγιοι καὶ νὰ αὐτο-απαξιώνονται, νὰ κατρακυλᾶνε. Οἱ νέοι εἰκονομάχοι καί τὸ καταλαβαίνουν καί δὲν τὸ καταλαβαίνουν. Ὁ Πονηρούλης ἀπὸ πίσω τὸ καταλαβαίνει σίγουρα πάντως.

—————

Πίσω