ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ.

2021-02-01 22:57
 
Φύση ησυχαστική ο Γρηγόριος, κοινωνική ο Χρυσόστομος και πρακτική ο Βασίλειος, οι τρεις Ιεράρχες αποτελούν αποκαλυπτική παρηγορητική φανέρωση του Θεού στον κόσμο και ιδιαίτερα στην εποχή μας γιατί συνδύαζαν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος με πλούσια κατά κόσμον παιδεία. Δείχνουν έτσι ότι ο Άνθρωπος του Θεού καθόλου δεν έχει πρόβλημα με τον κόσμο της γνώσης, των επιστημών και της παιδείας που αναφέρονται στην κτιστή πραγματικότητα. Αντίθετα, ο καλοπροαίρετος επιστήμων, όσο περισσότερο εμβαθύνει στο αντικείμενό του, τόσο περισσότερο εμποτίζεται από το μυστήριο της πίστης που τον ανακαινίζει ολόκληρο: ψυχοσωματικά και πνευματικά. Έτσι, οι τρεις Ιεράρχες γίνονται σήμερα φωτεινοί οδοδείκτες που μας δείχνουν το δρόμο για να γίνουμε φωτισμένοι δάσκαλοι, φωτισμένοι γιατροί, φωτισμένοι καθηγητές, φωτισμένοι νοσηλευτές, φωτισμένοι επιστήμονες γενικότερα, φωτισμένοι ιερείς και ποιμένες. Έχοντας γίνει οι ίδιοι ζωντανά εκμαγεία της θείας Χάρης μάς υπογραμμίζουν με ασφάλεια, δηλαδή γίνονται τύπος και υπογραμμός για μας, λαϊκούς και κληρικούς της εποχής μας, ζώντας το διαχρονικό μήνυμα του Χριστού, που είναι ότι ο θάνατος στο Πρόσωπο του Χριστού έχει νικηθεί κατά κράτος. Η χαρά από αυτό το γεγονός ας διαποτίσει το είναι μας όλων, ώστε καταθέτοντας αυτή την εμπειρία μας, να αδειάζουμε από τα ιζήματα του εγωισμού μας και να γινόμαστε "καίρια αγγεία", δηλαδή καθαρά δοχεία χαρισμάτων, εύκαιρα και επιτήδεια προς πάσαν χρήσιν από τον Χριστό μας, τόσο προς δόξα Εκείνου, όσο και προς αγάπηση του οποιουδήποτε πλησίον. Μένει σε μας, βλέποντάς τους να παίρνουμε το μήνυμα που πρέπει: ότι δηλαδή όσα προσόντα κι αν έχουμε, αν δεν νοηματοδοτηθούν μέσα στο φως του Χριστού, σκοτίζουν και ταλαιπωρούν και μάς τους ίδιους και τον πλησίον μας. Αν αφήσουμε ταπεινά το Χριστό να μας ευλογήσει, τότε καθένας μας γίνεται Τόπος και Τρόπος φανέρωσης του Χριστού, μέσα στον οποίο όλοι οι καλοπροαίρετοι στεγάζονται, βρίσκουν παρηγοριά και, έτσι αγιαζόμενοι, γινόμαστε οι αληθινά παγκόσμιοι και οικουμενικοί άνθρωποι, αυτοί από τούς οποίους και μόνον έχει ανάγκη η ανθρωπότητα σήμερα.

 

—————

Πίσω