Οἱ ἅγιοί μας ξέρουν -γ ι α τ ὶ- ζοῦν.

2020-10-31 23:04
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Οἱ Χριστιανοί, ἂν εἶναι ὄντως χριστιανοὶ (βλ. οἱ ἅγιοί μας) εἶναι οἱ μόνοι γνωστοί μας ποὺ ξέρουν πῶς νὰ ζοῦν καὶ πῶς νὰ πεθαίνουν. Ξέρετε γιατί; Ἐπειδὴ ξέρουν -γ ι α τ ὶ- ζοῦν.

—————

Πίσω