Νὰ προσεύχεσαι λοιπὸν γιὰ ὅσους ζωηρούληδες σὲ "τσάκισαν"

2019-11-09 17:29

 Μὴν τὰ βάζεις πιὰ τόσο μὲ τοὺς Ἕλληνες. Στὸ ἐξωτερικὸ πιθανὸν χειρότερα νὰ γίνονται. Κι ἂν σὲ πειράζουν οἱ "πειραχτήρηδες" καὶ "ζωηρούληδες", σοῦ συμφέρει νὰ σκεφτεῖς ὅτι ἔχουν δίκιο καὶ νὰ διορθωθεῖς, ὅσο κι ἂν σὲ πονάει. Σκάει τὸ ἀπόστημα, μπορεῖ νὰ λιποθυμᾶς ἀπὸ τὸν πόνο, ἀλλὰ θεραπεύεσαι καὶ οἱ "πειραχτήρηδες" καὶ οἱ "ζωηρούληδες" γίνονται οἱ εὐεργέτες σου ποὺ σοῦ ἀποκαλύπτουν τὰ κρυφὰ ἔλκη τῆς ψυχῆς σου, αἰσθάνεσαι καὶ πολὺ χειρότερός τους καὶ ταυτόχρονα ἄπειρα ἐλεημένος ἀπὸ τὸ Θεό, ὥστε νὰ προσεύχεσαι καὶ γι' αὐτούς. Χειρουργοὶ τοῦ Θεοῦ.Ἔτσι λένε οἱ Πατέρες γιὰ τοὺς ἐχθρούς μας.Ψέματα λένε; Ἂν κατηγορεῖς αὐτοὺς τοὺς εὐεργέτες σου, καί θεομάχος γίνεσαι, καί εἶναι γιατὶ θὲς νὰ παραμένεις κολλημένος στὰ κρυφά σου πάθη, ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟΣ καὶ ἀμετανόητος. Γι' αὐτὸ ἐπιστρατεύουμε χίλιες δυὸ ἄμυνες μπὰς καὶ χαθεῖ τὸ ἐγώ, μὴν τυχὸν καὶ πάθει τίποτε ὁ ἐαυτούλης. Παθαίνω! σοῦ λέει. Νὰ πάθεις καὶ νὰ σκάσεις! Ἄρα νὰ προσέχουμε μήπως ἡ πατρικὴ -καὶ καλὰ- ἀγκαλιὰ κάποιων "καλῶν" παπούληδων ποὺ ἀναζητᾶμε, ἱεροκατακρίνοντας κομψότατα τοὺς ἄλλους ποὺ δὲν μᾶς κολακεύουν τὶς ἀδυναμίες, χρησιμεύει γιὰ συνειδησιακὸ μαξιλαράκι ποὺ ἀμνηστεύει τὶς ἀδυναμίες μας, καὶ μᾶς ἀφήνει ἀθεράπευτους ἐντέλει, ἴσως καὶ ψυχιατρικῶς ἐπιλήψιμους. Νὰ προσεύχεσαι λοιπὸν γιὰ ὅσους ζωηρούληδες σὲ "τσάκισαν" δημόσια -ἐντάξει, δὲν εἴπαμε νὰ τούς ... "παντρευτεῖς" κιόλας- καὶ νὰ τοὺς τιμᾶς ὡς μεγάλους εὐεργέτες σου. Ἐμένα αὐτὰ μοῦ ἔμαθε ὁ γέροντάς μου, ὄχι τὰ ἄλλα ποὺ μᾶς λές.

2)Ἄσε τοὺς γεροντάδες ὅποιοι κι ἂν εἶναι, ἄλλωστε ἔχεις καλὸ Πνευματικό, (πρὸς τί οἱ συγκρίσεις;) καὶ κοίταξε νὰ συμπαθήσεις τοὺς "ζωηρούληδες" καὶ τοὺς "πειραχτήριους" ποὺ σοῦ τσακίζουν τὴν ξιππασιά, εἴτε ξυλοποδαράτη εἶναι εἴτε παπουτσωμένη, καὶ σοῦ κάνουν τὴν ψυχὴ καὶ τὸ λογισμὸ ἄνω κάτω. Ξέρεις πόσοι ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι κρυφὰ "διαμάντια"; Αὐτὸ σοῦ εἶπα καὶ σένα καὶ τοῦ καθενός.Ἔτσι προχωράει κανείς. Φτύνουμε αἷμα καὶ προχωρᾶμε. Ἀλλιῶς ἀ ρ ρ ω σ τ α ί ν ε ι ς. Καὶ συνήθως αὐτοῦ τοῦ τύπου οἱ ἀρρώστιες καμουφλὰζ ἀμετανοησίας καὶ πληγωμένος ἐγωισμὸς εἶναι.

—————

Πίσω