ΜΠΡΑΒΟ!

2020-11-30 15:43
ΜΠΡΑΒΟ!
Στοὺς ἐθελοντὲς καὶ ἐθελόντριες νοσηλευτὲς καὶ γιατροὺς ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ποὺ σπεύδουν στὴ συμπρωτεύουσα νὰ μποῦν στὴ μάχη γιὰ τὸ Συνάνθρωπο.
Ἐδῶ ἀναπαύεται ὁ Χριστός μας, οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἄγγελοί Του.
Ἐδῶ ἁγιότης, ὄχι κάλπικη, "ἀποστειρωμένη" ἀλλὰ ἐργαστήρι ἁγιότητος.
Ἐδῶ ἐνσαρκώνεται μυστικῶς ἀλλὰ βροντοφωνάζοντας ἡ θεία Λειτουργία μετὰ τὴ θεία Λειτουργία ἐλέγχοντας τὴν ὑποκρισία μας.
Δὲν τοὺς φτάνω οὔτε στὸ μικρὸ δαχτυλάκι τοῦ ποδιοῦ τους...
Καὶ ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται ἐναγώνια μέσα στὴ Γεθσημανῆ γιὰ τὰ παιδιά Της, λαϊκοὺς καὶ πολλοὺς Κληρικοὺς ποὺ κεῖνται διασωληνωμένοι...
Ἀξημέρωτα διαβάζουμε καθημερινῶς καταλόγους ἀπὸ ἱερεῖς, πρεσβυτέρες, μονὲς ὁλόκληρες, νέους, γέροντες, κάποια παιδάκια....
Μᾶς ἔφαγε ἡ προπέτεια καὶ ἡ ἐπίδειξη. Ν' ἀκοῦστε μιὰ γλῶσσα δίμετρη ἀπὸ κάτι δεσποινίδες καὶ κάτι ὑστερικὲς γραῖες λόγω τὴς πατερικῆς"ἀπάθειας" τὴν ὁποία ζοῦν.....
Ἄνθρακες ὁ θησαυρός...
Ὅσο γιὰ τοὺς "πιστοὺς" ποὺ λένε τὰ δικά τους, ὁ Θεὸς πιθανὸν νὰ οἰκονομήσει νὰ χρειαστεῖ νὰ νοσηλευτοῦν στὶς ΜΕΘ καὶ νὰ τοὺς στείλει αὐτοὺς τοὺς ἀγγέλους (ἐθελοντὲς καὶ ἐθελόντριες) γιὰ νὰ τοὺς διακονήσουν.....
Ἂν πάλι "δὲν ὑπάρχει ὁ ἰὸς καὶ ὅλα εἶναι ψέματα" καὶ χρειασθοῦν ΜΕΘ, ἂς ὑπογράψουν σὲ ἕνα χαρτί ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦν τὴ νοσηλεία τους γιὰ νὰ μπεῖ ἄλλος στὴ θέση τους ποὺ ἔχει ἀνάγκη, καὶ θὰ σεβαστοῦμε τὸ πιστεύω τους.
Μποροῦν νὰ αὐτοκτονήσουν ἀκόμη καὶ βαφτίζοντας "μαρτύριο γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ διωκόμενη" τὸ ἀπονεννοημένο διάβημά τους. Ἰδού ἡ Ρόδος..... Καὶ πάλι δὲν μᾶς πείθουν.
Κυκλοφοροῦνε λέει καὶ μὲ ἕνα CD στὴ μασχάλη ποὺ ρίχνει ἄπλετο φῶς στὴν ὑπόθεση τῆς ἀπάτης ὅλων αὐτῶν.
Ἔ, ρὲ τὶ ἔχουμε νὰ δοῦμε.... Ἀνακατεύει ἡ κουτάλα τοῦ Θεοῦ....
Εὔχεσθε φίλοι μου καὶ μεῖς νὰ βγάλουμε πέρα τὸ 40λείτουργο... Εἶναι τὸ λιγότερο ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε...

—————

Πίσω