ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 2021

2021-09-14 17:08
 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ τὰ μάτια τους καὶ Τὸν εἶδαν ἀποκαλυφθέντα ὅπως ἀκριβῶς εἶναι: Φῶς! Φῶς ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι εἰς τοὺς αἰῶνας. Καὶ στὸ Τώρα τῆς Αἰωνιότητας μαζί τους καὶ ὁ Μωϋσῆς, ποὺ ἀντιπροσωπεύει τοὺς ἔγγαμους καὶ τοὺς κεκοιμημένους καὶ ὁ Ἡλίας, σύμβολο τῶν ἀγάμων καὶ τῶν ζωντανῶν. Τὸν εἶδαν στίλβοντα καὶ ἀπαστράπτοντα, γιὰ νὰ μὴ δειλιάσουν ὅταν Τὸν δοῦν ἐξαθλιωμένο πάνω στὸ Σταυρό...Τὸν εἶδαν ἀπ' ἔξω τους, ἐνῶ ἐμεῖς Τὸν βλέπουμε μέσα μας, πάνω στὸ Θαβὼρ τῆς καρδιᾶς μας, νὰ μᾶς φωτίζει ἀπὸ μέσα, κοινωνώντας τοῦ Σώματος καὶ Αἵματός Του. Τί τιμὴ καὶ εὐλογία! Λίγο νὰ ... ντρεπόμασταν, ἀλλὰ Ἐκεῖνος μᾶς δίνει θάρρος (θαρροῦντες προσεγγίζομεν) καὶ κλαῖμε καὶ χαιρόμαστε, φίλοι μου!

 

—————

Πίσω