"Μὲ τὸν νοῦ πλουταίνει ἡ κόρη, μὲ τὸν ὕπνο ἡ ἀκαμάτα"

2020-06-30 22:33

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, ἀπολαῦστε θεολογία ἀπὸ παροιμίες:
"Μὲ τὸν νοῦ πλουταίνει ἡ κόρη, μὲ τὸν ὕπνο ἡ ἀκαμάτα"! ΔΗΛΑΔΗ: ἡ φρόνιμη ψυχὴ προσεύχεται, ἡ ἐπιπόλαια τεμπελιάζει...
"Τὸν ἀράπη κι ἂν τὸν πλένεις τὸ σαπούνι σου χαλᾶς"!
ΔΗΛΑΔΗ: ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάει ἀπὸ τὴν -ἀ μ ε τ α ν ο η σ ί α....
Πόσο ὄμορφη καὶ θυμόσοφη εἶναι ἡ λαϊκὴ ψυχή!

—————

Πίσω