Μὲ ποιόν ἀπὸ τοὺς δύο μοιάζουμε ὄντως οἱ σημερινοὶ Χριστιανοί;

2021-06-15 09:03
ΠΙΣΤΟΣ: Χριστὸς ἀνέστη!
ΑΠΙΣΤΟΣ (μὲ ἀπαξίωση): Δὲν ἤμουν ἐκεῖ!
ΠΙΣΤΟΣ: Ἂς πρόσεχες.
ΑΠΙΣΤΟΣ: Γιατί, ἐσὺ ἤσουν;
ΠΙΣΤΟΣ: Ὄχι "ἤμουν" ἐκεῖ, εἶμαι ἐκεῖ. Μπροστὰ στὸν κενὸ τάφο.
ΑΠΙΣΤΟΣ: ...
Μὲ ποιόν ἀπὸ τοὺς δύο μοιάζουμε ὄντως οἱ σημερινοὶ Χριστιανοί;

 

—————

Πίσω