ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ;

2021-11-10 18:27

ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ; Καὶ Κεῖνος ποὺ σταυρώθηκε πάνω του, εἶναι μαζί Σου. ΔΥΟ σὲ συντροφεύουν... Σταυρὸς καὶ Σταυρωθείς!

—————

Πίσω