ΚΑΛΗ 40ΣΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΚΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

2021-04-05 22:05
 
Εἶπαν κάποτε σὲ ἕναν παπᾶ:
-Πάτερ Παῦλε, ἡ Α σᾶς κακολογοῦσε συνέχεια ὅταν πρόσφατα ἤρθατε στὴν ἐνορία μας. Μιλᾶμε γιὰ "θάψιμο" ἀσταμάτητο 7-8 μέτρα πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη σας.
-Ἐσὺ ποὺ μοῦ τὰ μεταφέρεις συμφωνοῦσες μαζί της;
-Ὄχι γι' αὐτὸ σᾶς τὰ μεταφέρω, κατηγορώντας τἠν πράξη της.
-Ὡραῖα! Νὰ τῆς πεῖς νὰ ἔρθει νὰ μοῦ τὰ πεῖ ἡ ἴδια. Κάτι εἶχα καταλάβει βέβαια στὴν ὄψη καὶ τὸ ξιππασμένο / ξινισμένο "ὑφάκι", ἀλλὰ ὅλα τὰ φανερώνει ὁ Θεός... Ἂν ὅμως δὲν ἔρθει, ποὺ δὲν θὰ ἔρθει, πές της ὅτι τὴ συμπαθῶ μὲν γιὰ τὰ πολλὰ πολλὰ προβλήματά της, ἀλλὰ νὰ ξέρει πὼς δὲν ἀπαιτεῖται ἡ -ὑ π ο γ ρ α φ ή- της γιὰ νὰ ἐγκριθῶ.... Γι' αὐτὸ καὶ δὲν τὴ ρωτᾶμε καὶ κανείς, ὅσο κι ἂν πιθανὸν νὰ τὸ ἤθελε... Καὶ προπαντὸς "θάβοντας" τὸν πλησίον δὲν ξεπερνιοῦνται τὰ προβλήματά της... Μόνο μὲ ταπείνωση, ἀλλιῶς "θαβόμαστε" στὸ λάκκο ἐκείνου ποὺ "θάβουμε", διότι ἐνεργοποιεῖται ὁ πνευματικὸς νόμος. Αὐτὰ νὰ τῆς πεῖς...
Ἔτσι ἀντιδροῦσε συνήθως κατὰ τὰ λεγόμενά του, ὁ μακαριστὸς Σισανίου καὶ Σιατίστης κυρὸς ΠΑΥΛΟΣ ὡς Ἱερέας στὰ περὶ κατηγοριῶν.
Γι' αὐτὸ πατέρες μου, άδελφοὶ καὶ πνευματικὰ τέκνα, μὴ προβληματιζόμαστε καθόλου, ἂν μᾶς τύχει παρόμοιόν τι. Αὐτὸς ποὺ τὰ λέει ἀπὸ πίσω δὲν ὑπολογίζεται καθόλου. Παραγράφεται ὡς ἀμελητέα ποσότης (καὶ ποιότης), μαζὶ μὲ τὸ πανευῶδες θυμίαμα τῆς καρδίας του.
Καὶ προσευχὴ ὅλοι γιὰ ὅλους. Προσοχὴ στὸν ἑαυτό μας!
Καλὴ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή! Καλὸ στάδιο!
Καλὴ μετάνοια! Καλὴ Ἀνάσταση!

 

—————

Πίσω