Καλὴ μετάνοια σὲ ὅλους γιατὶ τὰ πράγματα δυσκολεύουν

2020-10-15 15:23
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Εκτός από αληθινά διαμάντια, βλέπεις μερικὰ "φυντανάκια" στὸν χῶρο τῆς πίστης μας ποὺ σὲ ἐκπλήσσουν. Καὶ τοῦτο διότι ὄντας ἀστοιχείωτοι θεολογικὰ καὶ ὄχι μόνο, ἔχοντας ζήσει μέσα στὴ σαπίλα καὶ ὅ,τι ἄλλο, βρέθηκαν -εὐτυχῶς γιὰ νὰ μὴν τρελλαθοῦν ἢ δαιμονιστοῦν καὶ χαθοῦν, ὅπως μπορεῖ μὲ τὸν καθένα μας νὰ συνέβη- μέσα στὴν Ἐκκλησία.
Ἡ δεύτερή τους φάση εἶναι νὰ κατακρίνουν τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα, βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως, ζηλωτικότεροι τῶν ζηλωτῶν. Ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρο πέρασαν στὸ ἄλλο ἄκρο καὶ χάθηκε ἡ διάκριση. Κάποιος πρέπει νὰ τοὺς ὑπενθυμίσει ὅτι ἡ δεύτερή τους φάση εἶναι ἀκριβῶς ὅπως ἡ πρώτη, ἀλλὰ ντυμένη "θρησκευτικά", ἄρα πιὸ ἐπικίνδυνη!
Δύο "ἄκρα" ἢ συναληθεύουν ἢ συμψεύδονται.
Σκεφθεῖτε νὰ ὑπάρχουν καὶ ἱερωμένοι ποὺ τοὺς ἐπικροτοῦν γι' αὐτή τους τὴ στάση.
Ποῦ τοὺς ὀδηγεῖς πάτερ μου; Ἔχετε, καὶ σὺ ποὺ τοὺς λιβανίζεις κι αὐτοὶ ποὺ σὲ λιβανίζουν ἰδέα ποῦ πᾶτε νὰ πέσετε; Ποιός κολακεύει ποιόν; Ἀλληλοκολακεία σημαίνει ἀλληλοκόπρισμα, λένε οἱ Πατέρες μας. Καλὴ μετάνοια σὲ ὅλους γιατὶ τὰ πράγματα δυσκολεύουν.
Σᾶς μιλῶ εἰλικρινά. Προσευχή, ἀκόμη καὶ ἀκοίμητη ἂν θὰ ἦταν δυνατόν!! Όλοι για όλους. Εὔχεσθε πατέρες καὶ ἀδελφοί, καὶ γὼ ὅ,τι μπορῶ ἀπὸ δῶ!

—————

Πίσω