κ α τ ά π α υ σ η

2019-12-13 17:04

-ΠΑΤΕΡ, χρειάζεστε καμιὰ φορὰ καὶ ἄδεια γιὰ ξεκούραση καὶ ἀνασυγκρότηση δυνάμεων;
- Μπά! Ἀπὸ ὅταν μπῆκα στὸ εὐλογημένο ρᾶσο, εἶμαι μ ο ν ί μ ω ς σὲ διακοπές! Λὲς καὶ δὲν ὑπάρχουν διαστήματα "παύσης" καὶ "ἔργου", ἀλλὰ συνεχὴς κ α τ ά π α υ σ η μέσα στὴν ὁποία μετακινοῦμαι, καὶ ἡ ὁποία ἀγκαλιάζει ἄλλοτε τὴν εὐφρόσυνη παρηγορία καὶ ἄλλοτε τὴ βαθιὰ λύπη. Δόξα! (π. Ἰ. Τ).

—————

Πίσω