Η ΠΟΡΝΗ ΕΝ ΚΛΑΥΘΜῼ

2021-06-15 08:52
 
ΑΝ πρῶτα δὲν συγγενέψουμε πνευματικὰ μὲ τὴν πόρνη ποὺ ἔπλυνε τὰ πόδια τοῦ Κυρίου μετέχοντας καὶ μεῖς στὸ γεγονὸς ποὺ μνημονεύεται ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, δὲ θὰ σταθοῦμε ἱκανοὶ νὰ τὰ πλύνουμε γιὰ δεύτερη φορὰ ὅπως ἡ σώφρων, ἑτοιμάζοντάς Τον μὲ τὰ μῦρα τῶν δακρύων μας πρὸς ἐνταφιασμὸ στὴν καρδιά μας.

 

—————

Πίσω