Η Παναγία αιτία της θεώσεώς μας

2020-03-02 22:42

Φίλοι μου, πῶς θὰ καταλάβετε ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ; Ἀπὸ τὴ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ. Μόλις τὸν ρωτήσετε ἂν τὴν ἀγαπάει, τιμάει, προσεύχεται σὲ Αὐτήν, πήρατε τὸ μήνυμά σας ἀπὸ τὴν ταραχὴ καὶ ἀντίδραση ποὺ τοῦ προξενήσατε. ΟΛΕΣ οἱ αἱρέσεις συμφωνοῦν σὲ αὐτό: ἀπορρίπτουν μὲ μένος τὴν Παναγία μας. Αὐτὸς ὅμως ποὺ ἀπορρίπτει τὴν Παναγία, ἀπορρίπτει τὸν Χριστὸ ποὺ ἦρθε μὲ -σ ά ρ κ α- στὸν κόσμο. Ἄρα ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστί, ὅπως λέει καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. Αὐτὸς ποὺ ἀπορρίπτει τὴν -ἐ ν α ν θ ρ ώ π η σ η- τοῦ Θεοῦ ἔχει ἀπορρίψει καὶ τὴ -θ έ ω σ η- τοῦ Ἀνθρώπου. Δηλαδή, χάνοντας τὴν Παναγία, χάνει τὸ Χριστό. Τὰ δύο μυστήρια εἶναι ἀχώριστα. Μέσα στὴν Παναγία μας ἑνώθηκαν ὁ Θεὸς καὶ ὁ Ἄνθρωπος καὶ σώθηκε ὁ Ἄνθρωπος. Γι' αὐτὸ τὴν Παναγία μας ὀνομάζουμε "ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΣΕΩΣ ΜΑΣ" στὴν ὑμνολογία μας.

 

—————

Πίσω