Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

2020-06-18 23:46


Ὁ ἔρωτας ἀπαιτεῖ ἀποκλειστικότητα κατὰ φυσικὸ λόγο. Ἡ ἀγάπη ὄχι. Ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους χωρὶς νὰ ζητάει ἀνταπόδοση καὶ δὲν ἐξαντλεῖται, ὅπως ὅταν ἀπὸ ἕνα κερὶ ἀνάβεις πάρα πολλὰ ἄλλα κεράκια, χωρὶς ἡ φλόγα τοῦ πρώτου νὰ ἐλαττώνεται. Καὶ μάλιστα ὄχι μόνο δὲν ἐξαντλεῖται, ἀλλὰ ὅσο περισσότερο μοιράζεται, τόσο καὶ αὐξάνεται! Μέσα στὸ πρόσωπο ὅμως τῆς Σταυρωμένης Ἀγάπης ποὺ εἶναι ὁ Χριστός μας, ἔρωτας καὶ ἀγάπη ταυτίζονται. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος φώναζε: "ὁ δικός μου ἔρωτας εἶναι σταυρωμένος"!

—————

Πίσω