Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

2021-10-13 18:32
 
ΟΣΟ ΡΥΖΙ καὶ νὰ ρίξεις στὸ γάμο, αὐτὸς δὲ ριζώνει ἂν δὲν ξεριζώσεις τὸ ΕΓΩ. Καὶ τὸ "ἐγὼ" ὡς ἄνους νοῦς, ἄμυαλο σὰν τὸν Ἡρώδη, παρασύρεται ἀπὸ τὴν ἁμαρτία-Ἡρωδιάδα, ἀποκεφαλίζοντας τὴ φωνὴ τῆς συνείδησης ποὺ ἐλέγχει ἀπὸ τὸ βάθος τῆς καρδιᾶς κάθε ἄνθρωπο, ὅπως ἀποκεφάλισε ὁ Ἡρώδης τὸν Τίμιο Πρόδρομο. Τὸ δεύτερο μεγαλύτερο ἔγκλημα ὅλων τῶν αἰώνων μετὰ τὴ Σταύρωση. Ὡς πότε θὰ τὸ ἐπαναλαμβάνουμε καθημερινά;

 

—————

Πίσω