Φιλοσοφώ/θεολογώ

2020-09-08 22:19
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
φιλοσοφῶ ὅταν θέλω νὰ κατανοήσω τὸν Θεό, θεολογῶ ὅταν θέλω νὰ σχετιστῶ μὲ τὸν Θεό. Στὴν πρώτη περίπτωση καταλήγω στὸν στοχασμό, στὴ δεύτερη στὴν προσευχή. (ΔΜ)

—————

Πίσω