ΕΝΑ ΧΑΪΚΟΥ (Πεντηκοστὴ 2017, νύχτα στὸ κελί)

2019-05-16 14:30
ΕΝΑ ΧΑΪΚΟΥ (Πεντηκοστὴ 2017, νύχτα στὸ κελί)

 

Σμῆνος οἱ νεκροὶ
θηλάζουν μνημόνευση
γύρω ἀπ' τὸν παπᾶ.

—————

Πίσω