ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ νὰ ἔχουμε στὸ Χριστὸ τῆς Ἐκκλησίας

2021-10-13 18:37
Ἐντιμότατοι διαδικτυακοὶ φίλοι μου,
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ νὰ ἔχουμε στὸ Χριστὸ τῆς Ἐκκλησίας : τὸν ματωμένο, σταυρωμένο καὶ ἐξευτελισμένο γιὰ μᾶς καὶ περιφρονημένο ἀπὸ μᾶς, ἀλλὰ τὸν Μόνο Σώζοντα, καὶ ὄχι στὸ "Χριστὸ" τοῦ Κώστα, τοῦ Νίκου, τῆς Ἀνθούλας ἢ τοῦ πατρὸς Τάδε, ποὺ δὲν εἶναι παρὰ ἕνα ξόανο, τὸ ξόανο τῆς αὐτάρκειάς τους, το περιφερόμενο αυτάρεσκα είδωλο του εαυτού τους : μία "Ἀμὰλ" μὲ χριστιανικὸ ἐπίχρισμα, ἀλλὰ τὸ ἴδιο φαρμακερὴ καὶ φασιστοειδής, μία "Ἀμὰλ" ποὺ μᾶς ὀδηγεῖ στὴν αἰώνια ἀπώλεια μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια.

 

—————

Πίσω