ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΥ - ΠΑΤΡΟΣ ΙΩΗΛ (ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)

2020-06-06 19:59

 

ΠΙΣΤΟΣ: Γέροντα! Πιστεύετε στὸν (τάδε) φέρελπι νέο; Εἶναι εὐλαβέστατος καὶ πολὺ μορφωμένος καὶ θὰ ὠφεληθεῖ πολὺ ἡ Ἐκκλησία ἂν ἱερωθεῖ.
Π. ΙΩΗΛ: Ὄχι! Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα. Ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία πάλι, μόνο ὠφελούμεθα, εἴτε Ἱερεῖς εἴτε Λαϊκοί, ἂν καὶ μονίμως Τῆς προξενοῦμε προβλήματα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Νὰ μὴν "ἐπενδύουμε" σὲ ἀνθρώπους διότι "τὴν πατᾶμε", παρὰ μόνο στὸ Θεό. Mὰ δὲ σοῦ φταίει ὁ ἄνθρωπος τίποτε. Ἐσὺ τὸν ἀδίκησες γιατὶ τὸν ἔκανες θεό, τὸν εἰδωλοποίησες κι ὅταν ἔπεσε (κάθε εἴδωλο πέφτει) ἔπεσες καὶ σὺ μαζί του γιατὶ εἶχες γίνει ἕνα μὲ τὸ εἴδωλό του κι ὄχι μὲ τὸν ἀληθινὸ Θεό, ποὺ θὰ σὲ ἕνωνε σωστὰ καὶ μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἀδικώντας ἔτσι καὶ τὸν ἑαυτό σου. Μόνον ἐν Χριστῷ ἑνωνόμαστε ἔγκυρα....
Ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία δέ, μόνον ὠφελούμαστε. Οὔτε τὴ σκόνη ἀπὸ τοὺς ναοὺς δὲν εἴμαστε ἄξιοι νὰ ξεσκονίσουμε. Ὅλα τὰ καλὰ τὰ ὀφείλουμε στὴ χάρη Της γιατὶ Κεφαλή Της εἶναι ὁ Χριστός. Καταλάβαμε παιδιά;

 

—————

Πίσω