Δὲν σ' ἀγαπώ γι' αὐτὰ ποὺ -κ ά ν ε ι ς-, ἀλλὰ γι' αὐτὸ ποὺ -ε ἶ σ α ι- Ἄνθρωπος.

2019-12-03 20:03

[Δὲν σ' ἀγαπώ γι' αὐτὰ ποὺ -κ ά ν ε ι ς-, ἀλλὰ γι' αὐτὸ ποὺ -ε ἶ σ α ι- Ἄνθρωπος. Πέθανα γιὰ σένα Ἄνθρωπε ἀπὸ ἀγάπη καὶ πεθαίνω καθημερινά, δίνοντάς σου τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα μου γιὰ νὰ σὲ χωρέσω μέσα μου. Ἐγὼ καὶ Σὺ Ἕνα. Μὴν ἀπογοητεύεσαι ἀπὸ τὶς καθημερινὲς ἀδυναμίες καὶ ἀστοχίες σου, οὔτε νὰ τὸ παίρνεις ἐπάνω σου ἀπὸ τὶς "καλές" σου πράξεις. Κι' αὐτὲς μολυσμένες λίγο ἢ πολὺ εἶναι ἀπὸ τὴν κάπνα τῆς ἔπαρσης. Ἕνα σοῦ ζητάω, ἂν θέλεις, παιδί μου: ΦΩΝΑΖΕ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ καὶ ἐγὼ θα κτίσω πάνω στην αποτυχία σου. ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ, τὰ ὑπόλοιπα δικά μου εἶναι], σοῦ λέει ὁ Χριστός....

—————

Πίσω