ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, εἶναι ἡ ἀλαζονεία τῆς "ἀρετῆς".

2020-11-30 16:08

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, εἶναι ἡ ἀλαζονεία τῆς "ἀρετῆς". Αὐτὴ ἡ δεύτερη ἄνοιξε πολλοὺς τάφους αὐτὴ τὴν περίοδο. Ἀλοίμονό μας ἂν ὁ Θεὸς θελήσει νὰ ἀποδοθοῦν οἱ εὐθύνες ποὺ ἀναλογοῦν στὸν καθένα. Πολλοὶ παπάδες πρέπει νὰ πάρουμε τὰ βουνά. Καὶ τὰ λαγκάδια. Ἔχουμε καὶ παραποτάμους τοῦ Ἀλιάκμονα ἐδῶ. Ποῦ νὰ κρυφτοῦμε πιά!

—————

Πίσω