ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΥΒΡΙΣΤΡΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2020-10-31 22:46
 
"Κυρία" μου!
Λοιπόν, δὲν θὰ σοῦ ἀπαντήσω μὲ τὸν τρόπο σου. Τὸν ἀφήνω στὴν κρίση ὅσων σὲ διαβάζουν. Σίγουρα εἶσαι Ὀρθόδοξη ἔστω καὶ τυπικά, ἂν καὶ ὁ εἰρωνικὸς τρόπος ποὺ μιλᾶς γιὰ τὴ θεία Κοινωνία, δηλαδὴ γιὰ τὸν Ἴδιο τὸν ἀναστημένο Χριστό, δείχνει ὅτι οὐσιαστικὰ μπορεῖ νὰ εἶσαι ἀπὸ ἄθεη μέχρι καὶ μάρτυς τοῦ Ἰεχωβᾶ. Δικαίωμά σου. Ὅ,τι θέλεις νὰ εἶσαι, δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ. Ἂν ἐσένα σοῦ ἀρέσει ἐμᾶς μᾶς περισσεύει. Ὅταν ὅμως βρίζεις ἕναν Ἀρχιερέα βρίζεις τὸν πατέρα μας. Διότι ὁ Ἀρχιερέας εἶναι ἀρχηγὸς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἡ κεφαλή της. Θὰ σοῦ ἄρεσε νὰ σοῦ βρίζανε τὸν πατέρα σου; Ὄχι φυσικά. Γι' αὐτὸ καὶ μᾶς δὲν μᾶς ἀρέσει νὰ βρίζεις τὸν πατέρα μας. Ἂν ὁ τρόπος τοῦ δεσπότη κατὰ τὴ γνώμη σου δείχνει ἡλιθιότητα, σὲ μᾶς ὁ δικός σου τρόπος δείχνει ἡλιθιότητα στὸ τετράγωνο καὶ τὴν πολλὴ ἀλαζονεία κάποιου ποὺ καί ἄσχετος καί ἀκατήχητος εἶναι, ἀλλὰ καὶ μὲ τρόπο ξιππασμένο πουλάει πνεῦμα ἀπὸ κεῖνο ποὺ δὲν ἔχει. Μὴν πουλᾶς λοιπὸν ἀπὸ κεῖνο ποὺ δὲν ἔχεις. Ἀκόμη κι ἂν γιὰ τὸν κίνδυνο λόγῳ συνωστισμοῦ -καὶ μόνο λόγῳ συνωστισμοῦ- νὰ διασπαρεῖ ὁ ἰὸς ἀπαγορευτεῖ ὁ ἐκκλησιασμὸς καὶ ἄρα καὶ ἡ θεία Κοινωνία (ἀπὸ τὴν ὁποία κανεὶς ποτὲ δὲν κολλάει τίποτε μᾶς φωνάζει 21 αἰώνων ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ μᾶς τοὺς ἱερεῖς σας ζωντανὰ παραδείγματα) καὶ κλείσουν οἱ ἐκκλησιές μας, νὰ ξέρεις ὅτι δὲν "θὰ πεθάνουμε" ὅπως εἰρωνικὰ εἶπες σὲ κάποιον ποὺ δὲν θὰ κοινωνάει, γιατὶ τόσες φορὲς ποὺ κοινωνήσαμε σῶμα καὶ αἶμα Χριστοῦ μᾶς ἔχει γίνει μετάγγιση αἵματος καὶ ζοῦμε τὴ χαρὰ τῆς συνάντησης μαζί Του καὶ μεταξύ μας, εἴτε μέσα, εἴτε ἔξω ἀπὸ τὸν ναό. Ἐσὺ κοινώνησες ποτέ; Κατάλαβες τίποτε; Τὸ ξέρεις ὅτι ὁ Χριστὸς λέει ὄτι αὐτὸς ποὺ δὲν θὰ πάρει τὸ σῶμα Του καὶ τὸ αἷμα Του δὲν ἔχει ζωὴ μέσα Του καὶ κατηγορεῖς τὸν Ἀρχιερέα ὅτι θὰ μᾶς κοινωνήσει καὶ θὰ μᾶς θάψει ἐπειδὴ εἶπε αὐτὸ ποὺ λέει καὶ ὁ Χριστός; Μᾶλλον ξεπέρασες τὸ ὅριο, σήκωσες παντιέρα καὶ ψηλὰ ἀρμενίζεις: ὄχι μόνο δείχνεις νὰ μὴν κοινωνᾶς, σοῦ εἶναι κάτι ἄγνωστο, ἀλλὰ κατηγορεῖς καὶ Ἀρχιερέα καὶ τὴ θεία Κοινωνία. Τελικὰ μιλᾶς μᾶλλον ὡς νεκρὴ παρὰ ὡς ζωντανή. Ὅσο γιὰ κάποιους ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς ποὺ ἀποβίωσαν -κάποιους τοὺς γνώριζα- νόσησαν ἀπὸ κορονοϊὸ καὶ ἀποβίωσαν. Καί; Μιλᾶς γιὰ τὸν παπούλη ποὺ ἀποβίωσε γιὰ νὰ κάνεις ἐφφέ; Παλιομοδίτικη βλακεία. Καὶ γὼ μπορεῖ νὰ νοσήσω καὶ νὰ πεθάνω ἀκόμη κι ἂν προσέχω. Εὐτυχῶς ποὺ κοινωνάω καὶ θὰ φύγω κοινωνημένος. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πόσα ἄλλα κακά, ἴσως καὶ ἀσθένειες μὲ γλύτωσε καὶ μὲ θεράπευσε μέχρι τώρα ἡ θεία Κοινωνία καὶ δὲν τὰ γνωρίζω; Μιλᾶμε καὶ γιὰ ΑΦΑΝΕΙΣ εὐεργεσίες ὄχι μόνο γιὰ φανερές. Σὲ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ τὸ ἴδιο συμβαίνει 2020 χρόνια τώρα. Ποῦ τὸ παράξενο;. Ἀλλὰ ὅμως κοινωνώντας δὲν σημαίνει ὅτι δὲν θὰ νοσήσουμε σώνει καὶ ντέ! Τὸ σημαντικὸ γιὰ μᾶς εἶναι ἡ Ζωὴ ποὺ παίρνουμε κοινωνώντας, Ζωὴ ποὺ νικάει τὸν ὄντως Θάνατο, ὄχι ἁπλῶς μιὰ ὁποιαδήποτε λοίμωξη. Λίγα λοιπὸν τὰ λόγια σου γιὰ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, καὶ γιὰ τὸν Ἀρχιερέα Του ἐπίσης, καὶ κοίταξε κυρία μου νὰ γίνεις "κυρία" τοῦ ἑαυτοῦ σου πρῶτα καὶ μετὰ θὰ πάψεις νὰ βρίζεις καὶ νὰ εἰρωνεύεσαι τὴν πίστη τῶν ἄλλων, ὄντας πραγματικὴ κυρία τοὐλάχιστον ὡς πρὸς αὐτὸ τὸ λίγο.

 

—————

Πίσω