ΑΝΟΙΞΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...

2021-04-05 22:09
 
ΑΝ ΜΕ ΕΝΑ ΜΟΛΥΒΑΚΙ, πάρουμε τὸ Μεγάλο Κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης ποὺ σήμερα τελειώσαμε ψάλλοντάς τον, καὶ ὑπογραμμίσουμε τὶς λέξεις καὶ φράσεις ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἀθλιότητά μας καὶ μετὰ μὲ μολύβι ἄλλου χρώματος ὑπογραμμίσουμε ὅ,τι ἀναφέρεται στὸ θεῖο ἔλεος, κατόπιν δὲ τὰ ἀντιγράψουμε σὲ δύο στῆλες, ἔχουμε ἕναν πλήρη πνευματικὸ ὀδηγό. Τὸ θαῦμα εἶναι ὅτι πατώντας σταθερὰ στὰ χάλια μας ἀπὸ τὴ μιὰ καὶ ἀπλώνοντας τὰ χέρια μας στὸ θεῖο ἔλεος ἀπὸ τὴν ἄλλη, κάμπτουμε τὸ Θεό, καὶ Κεῖνος -ὀ ν τ ο λ ο γ ι κ ὰ - γ ε φ υ ρ ώ ν ε ι- τὸ μέγα χάσμα καὶ τὸ μέγα τραῦμα σὺν τῷ χρόνῳ θεραπεύεται. Αὐτὴ τὴν Ὀμορφιὰ συνεχοῦς κτισίματος τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ θεραπείας τῶν ἄρρωστων ὄψεών του (μὲ πολλὲς πολλὲς ὄμορφες ἐκπλήξεις ἀπὸ τὴν καλὴ κι ἀπὸ τὴν ἀνάποδη...) τὸ ζοῦμε καθημερινὰ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἂν τὸ ζοῦμε φυσικά...

 

—————

Πίσω