Αναχώρηση για Γερμανία!

2020-10-01 16:36
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Ἀναχωρῶ, -ὅπως κάθε χρόνο- σὺν Θεῷ, γιὰ τὴν Στουττγγάρδη τῆς Γερμανίας, ἀπὸ τὶς 25 Σεπτ. μέχρι τὶς 5 Ὀκτ, προσκεκλημένος ἀπὸ τὸν Σύλλογο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ποὺ ἑδρεύει ἐκεῖ (Tannenstrasse 18, tel. 0049-711- 6071283, ----0711-380 34 67), καὶ μὲ ἔγγραφη εὐλογία τόσον τοῦ μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, ὅσον καὶ τοῦ καλότατου ἐπισκόπου μου, μητροπολίτου Σιατίστης κ. Ἀθανασίου. Θὰ γίνουν οἱ καθιερωμένες ὁμιλίες καὶ θεῖες Λειτουργίες καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ διακονήσουμε τὸ μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως στὸ Feuerbach καὶ στὸ Biettingheim τῆς Στουττγγάρδης, πάντοτε μὲ τὰ ἀπαραίτητα μέτρα ὑγιεινῆς (γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε). Παρακαλῶ γιὰ τὶς προσευχές σας. Ὅλοι γιὰ ὅλους. Μὲ τὸ καλό!
ΥΓ 1. Νὰ ξέρετε πὼς ὅταν ἔχεις εὐλογία ἐπισκόπου γιὰ κάτι πετᾶς πρὸς τὰ ἐκεῖ γρηγορότερα ἀπὸ τὸ ἀεροπλάνο ποὺ σὲ πάει, καί,
ΥΓ 2. Παρίσι γιὸκ αὐτὴ τὴ φορὰ (εἶναι 3,5 μόλις ὧρες μὲ τὸ τραῖνο ὑψηλῶν ταχυτήτων ΤGV ἀπὸ τὴ Στουττγγάρδη καὶ περίπου 650 χλμ μακρυά). Κορονοϊὸς γάρ. Θὰ μοῦ λείψουν τὰ πολυάριθμα τεράστια βιβλιοπωλεῖα του, "πόλεις" ὁλόκληρες ὅπου χάνομαι γιὰ ὧρες, καὶ κεῖνα τὰ τεράστια δάση του μὲ τὶς ἀγριοκαστανιές, νὰ χάνεσαι στὴν προσευχή.... ΟΚ. Τοῦ χρόνου βλέπουμε.

—————

Πίσω