ΑΝ ΤΟ ΠΑΣ ΝΟΜΙΚΑ,

2020-11-30 15:31

ΑΝ ΤΟ ΠΑΣ ΝΟΜΙΚΑ, δηλαδὴ μὲ μεζούρα ἠθικῆς καὶ ἀγαθοεργιῶν σωτηρία γιόκ. Γιατὶ ὁ Χριστός μας σώζει καὶ φαυλόβιους καὶ ἀνηθίκους ὅταν βρεῖ προαίρεση ἀγαθή. Τότε ἐσὺ ποῦ πᾶς; Κράτα τὴ μεζούρα σου καὶ τὰ θεολογικά σου εἴδωλα (πρόσεξε μὴ σοῦ σπάσουν!) καὶ ἄιντε στὸ καλό. Γι' αὐτό, ὅσο ἔχεις καιρό, τενεκὲ ξεγάνωτε, κοίτα νὰ ἀποκτήσεις τὸ βιογραφικὸ τῆς γυναίκας ποὺ αἱμορραγοῦσε στὸ Εὐαγγέλιο.... Τότε θὰ καταλάβεις ὅτι εἶσαι ἕνα τσόκαρο, ποὺ τὸ παίζεις .... "Ἀτλαζένιο Γοβάκι" γιὰ νὰ θυμηθοῦμε καὶ τὸ ὁμώνυμο θεατρικὸ τοῦ μακαρίτη Πὼλ Κλωντέλ, ποὺ ἦταν καὶ σεμνὸς ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Τὰ λέω ἀδέλφια μου πρῶτα γιὰ μένα, ἐννοεῖται....

—————

Πίσω