ΑΛΛΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΜΕΝΟΣ

2021-06-15 09:07
 
Ἕνας ἁμαρτωλὸς ἂν μετανοήσει τὸν δἐχεται ὁ Θεός. Ἄλλωστε γιὰ ἁμαρτωλοὺς ἔγινε ἄνθρωπος. Πιστεύω πὼς στοὺς 100 ἁμαρτωλούς, ἄντε ἕνας νὰ μὴ σωθεῖ. Μὲ τὸν πλανημένο ὅμως τὰ πράγματα εἶναι ἀπείρως δυσκολότερα. Στοὺς 100, ἄντε ἕνας νὰ σωθεῖ. Ἡ ἀσθένειά του εἶναι βαριά, σὰν καλπάζουσα πνευματικὴ λευχαιμία. Πάσχει ἀπὸ οἴηση ποὺ τοῦ σκοτίζει τὸ νοῦ καὶ τοῦ δημιουργεῖ τὴν αἴσθηση διαφορᾶς ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Εἶναι τόσο δύσκολο νὰ γιατρευτεῖ ἡ πλάνη, λέει ὁ ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Σπηλαιώτης, ὅσο δύσκολο εἶναι νὰ ξεχωρίσει τὸ ἁλμυρὸ μὲ τὸ γλυκὸ νερὸ ἅμα ἀνακατευθοῦν. (π. Σ. Ἀ.)

 

—————

Πίσω