ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

2021-02-19 20:32
 
Λοιπόν, φίλοι μου, ὁ ἅγιος Συμεὼν ἦταν περίπου 250 ἐτῶν ὅταν ὑποδέχθηκε τὸν Κύριο κατὰ τὸν 40σμό Του, σύμφωνα μὲ τὰ θέσμια τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου. Συμμετεῖχε στὴ μετάφραση τῆς Παλ. Διαθήκης ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς 72 μεταφραστὲς οἱ ὁποῖοι "ἐξελλήνισαν" τὴν ΠΔ, μεταφέροντάς την (ἀρχικὰ μόνο τὴν Πεντάτευχο) ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο ἑβραϊκὸ ἀφωνηέντιστο, μεγαλογράμματο καὶ ἄστικτο κείμενο στὴν ἑλληνιστικὴ κοινὴ τῆς ἐποχῆς. Τὴν διεθνοποίησαν δηλαδή, πρὸς ὄφελος ὅλης τῆς οἰκουμένης.
Δέχθηκε, λέει ὁ ἅγιος Παλαμᾶς εἰδικὴ χάρη ἀπὸ τὸ Θεό, γιὰ νὰ σηκώσει στὰ χέρια του τὸ βρέφος Ἰησοῦν καὶ παρακάλεσε τὸ Θεὸ νὰ τὸν πάρει ἀπὸ τὴ ζωή, ὥστε πηγαίνοντας στὸν Ἅδη νὰ ἀνακοινώσει τὴ χαρούμενη ἀγγελία ὅτι σαράντισε Αὐτὸν ποὺ ὅλοι περιμένουν! Προηγήθηκε αὐτὸς τῶν σφαγιασθέντων νηπίων, λέει ὁ μέγας Ἀθανάσιος.
Μεγάλη ὑπόθεση ὁ 40σμὸς μητέρες. Ἀφοῦ παραδώσατε τὸ παιδάκι σας στὸ Χριστόν-Ἱερέα, τὸ παίρνετε πίσω γιὰ νὰ τὸ μεγαλώσετε ὅπως Ἐκεῖνος θέλει καὶ ὄχι ὅπως ἐσεῖς......
Μακάρι κάθε φορὰ ποὺ κοινωνᾶμε τὸ Χριστό μας νὰ Τὸν βαστᾶμε μὲ τόση λαχτάρα στὴν καρδιά μας, ὅπως Συμεὼν ὁ ἱερεύς.... Νὰ μποροῦμε νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι ἀκόμη καὶ νὰ φύγουμε ἀπὸ τὴ ζωή....

—————

Πίσω