ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 6-1-2021

2021-01-16 21:38
 
Θεοφάνεια στὸν Ἰορδάνη, Θεοφάνεια καὶ στὸ Θαβώρ!
Μία οὐσία ὁ Θεός, τρία Πρόσωπα ἐν ἀγάπῃ ἀλληλοπεριχωρούμενα.
Μία οὐσία ὁ Ἄνθρωπος σὲ "μύρια" πρόσωπα ἀλληλοπεριχωρούμενα.
Καλούμαστε νὰ σχετιζόμαστε μὲ περιεχόμενο τῆς σχέσης μας τὴν Ἀγάπη, ὅπως γίνεται μὲ τὰ τρία Πρόσωπα τοῦ Θεοῦ.
Καὶ ὅσο πιὸ πολὺ γνωρίζουμε τὸ Θεό, τόσο περισσότερο μᾶς ἀποκαλύπτεται ὁ Ἄνθρωπος σὲ κάθε πλησίον μας.
Ἀλλὰ καὶ κεῖνοι ποὺ "τὰ βάζουν μὲ τὸ Θεό", τὸν Ἄνθρωπο ἔχουν στόχο. Ὁ Θεὸς ὡς "ἀνενδεὴς" τίποτε δὲν παθαίνει.
Καὶ ὅπως ἔγινε ἄνω κάτω ὁ ροῦς τοῦ Ἰορδάνη καθὼς βυθιζόταν ὁ Ἰησοῦς μέσα του, ἔτσι ἄνω κάτω νὰ κάνει τὴ ζωή μας ἡ μετάνοια, δηλαδὴ ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ βαπτιζομένου στὰ νοερὰ ὕδατα τῆς καρδιᾶς μας.
Ἀμήν!

—————

Πίσω