Αὐτὸς ποὺ τιμάει, τὸν ἑαυτό του τιμάει, καὶ κεῖνος ποὺ βρίζει, τὸν ἑαυτό του βρίζει

2021-06-15 10:11

ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ τὸν ἀφήνουμε νὰ πεῖ, ὅ,τι θέλει, ἔστω καὶ βλακεῖες.... Κι ὅταν ἐμεῖς τιμήσουμε τὶς βλακεῖες, τί γίνεται; Ἔχουμε ἐμεῖς τὴν τιμὴ καὶ κεῖνος τὶς βλακεῖες. Βέβαια! Ἔτσι λέει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος ἐπαναλαμβάνοντας μιὰ ἀρχαία παροιμία: Αὐτὸς ποὺ τιμάει, τὸν ἑαυτό του τιμάει, καὶ κεῖνος ποὺ βρίζει, τὸν ἑαυτό του βρίζει. (π. Ἀνανίας Κουστένης, Λόγοι γιὰ τὴν Ἅλωση, Α΄, σελ. 103)

—————

Πίσω