Ὅσιοι τοῦ Χριστοῦ πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν!

2019-10-23 17:44

Μὲ πολλὴ χαρὰ ἀναγάλλιασε ἡ ψυχή μας ἀκούγοντας τὴν ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου γιὰ τὴν ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ τεσσάρων (ἀκόμη) Ἁγιορειτῶν ὁσίων τοῦ 20οῦ αἰῶνος: ὁσίου Ἱερωνύμου Σιμωνοπετρίτου, ὁσίου Δανιὴλ Κατουνακιώτου, ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Σπηλαιώτου καὶ Ἡσυχαστοῦ καί, ὁσίου Ἐφραὶμ Κατουνακιώτου οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς εὐχές τους ἐστήριξαν ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη. Ὅσιοι τοῦ Χριστοῦ πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν!

—————

Πίσω