Ἐσὺ νὰ κοινωνᾶς καὶ νὰ μὴ φοβᾶσαι. Μπορεῖ ἡ Ζωὴ νὰ μεταδίδει θάνατο;

2020-03-14 22:37

ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕ,
1)Ἐσὺ νὰ κοινωνᾶς καὶ νὰ μὴ φοβᾶσαι. Μπορεῖ ἡ Ζωὴ νὰ μεταδίδει θάνατο; Κάποτε ὁ πατὴρ Βενέδικτος Πετράκης, μόλις κοινώνησε ἕναν φθισικό, ἐκεῖνος ἔνιωσε ἀδιαθεσία καὶ ἔκαμε ἐμετό. Ὁ εὐλαβὴς ἁγιασμένος παπᾶς, κατὰ τὰ εἰθισμένα, ἔσκυψε, ἔγλυψε τὸν ἐμετό, ἔριξε οἰνόπνευμα, ἔκαψε τὸ μέρος τοῦ δαπέδου γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξουν ὑπολείμματα καὶ ὅταν τὸν ρώτησαν ἂν φοβήθηκε μὴν κολλήσει φυματίωση ἀπάντησε αὐτὸ ποὺ σοῦ εἶπα μόλις παραπάνω: ΜΠΟΡΕΙ Η ΖΩΗ ΝΑ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΘΑΝΑΤΟ; Δὲν εἶναι καθόλου "μ α γ κ ι ὰ" αὐτό, ὅπως ἀδόκιμα καὶ ξιππασμένα εἰπώθηκε, εἶναι ἡ ζῶσα ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας. Μ ά γ κ ε ς- οὔτε θέλουμε, οὔτε εἴμαστε. Τέτοιους ὅμως "χ α ζ ο ὺ ς" γιὰ τὸ Χριστὸ σὰν τὸν πατέρα Βενέδικτο ἢ σὰν τὸν ἅγιο Ἰωάννη Μαξίμοβιτς σὲ παρόμοιο περιστατικὸ (λύσσας) θέλουμε, ἀλλὰ καὶ τέτοιοι "χ α ζ ο ὶ" θέλουμε νὰ γίνουμε. Ὀχλεῖται κανείς;
2) Ἄλλο ὅμως "συνωστισμὸς" καὶ ἄλλο σύναξη καὶ ἀκολουθία, ποὺ σημαίνει ἀγώνας γιὰ -μ ε τ ο χ ὴ- στὸν τρόπο ζωῆς τῶν ἀγγέλων καὶ τοῦ Χριστοῦ μας, ἰδιαιτέρως κατὰ τὴ θεία Λειτουργία. Ἀπαξιώνεται καὶ ὑποτιμᾶται τὸ πρᾶγμα, ὅταν τὸ ὀνομάζεις συγκέντρωση, μάζωξη σὰ νὰ λές. Κάτι σὰ λαϊκὴ ἀγορά, ἐνῶ πρόκειται γιὰ πνευματικὸ νοσοκομεῖο, χῶρο καὶ τρόπο καὶ ἀγώνα νὰ μαζευόμαστε μέσα στὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ποιός συνωστισμός; Καὶ γιατὶ τόοοοοοσος θόρυβος γιὰ τὸ 2% τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ ἐκκλησιάζεται καὶ γιὰ τὸ 15% τοῦ 2% ποὺ κοινωνάει; Λὲς καὶ πρόκειται γιά ... λαοθάλασσα! Οἱ γέροντες ἂς μείνουν στὸ σπίτι, ὅπως καὶ οἱ εὐπαθεῖς ὁμάδες, σωστὰ μᾶς λέει ἡ Πολιτεία. Αὐτοὶ ὅμως, οὕτως ἢ ἄλλως δὲν ἐκκλησιάζονται ὅταν ὑπάρχουν ἐπιδημίες. Φοβοῦνται -καὶ καλῶς κάνουν- καὶ ἕνα ἁπλὸ κρύωμα. Νομίζω ὑπάρχει ὑπερβολὴ στὰ περὶ ἐκκλησιασμοῦ. Ἄλλες εἶναι οἱ ἐπικίνδυνες καὶ συνωστισμένες ὁμάδες. Δὲν τὶς βλέπουν; Ἂς ρίξουν καμιὰ ματιά...

—————

Πίσω