Ἂς ταπεινωθοῦμε γιὰ νὰ δεχτοῦμε πλούσια τὰ δῶρα τῶν ἀσθενειῶν.

2021-02-19 20:52
ΞΕΡΕΤΕ πόσο "ἄβολο" εἶναι νὰ ἀρρωστήσω ὅταν εἶμαι θρησκευάμενος στὴν παρούσα φάση, μὲ πολλοὺς τίτλους "εὐσεβοῦς συμπεριφορᾶς"; Παθαίνω τέτοια σύγχυση καὶ κατάρρευση ἀκόμη καὶ στὸ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο ποὺ τὸ ἀποκρύπτω ἀκόμη κι ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου. Τρομάζω νὰ συλλαβίσω καὶ τὸ ὄνομα ἀκόμη τῆς ἀρρώστειας μου, εἰδικὰ τοῦ κόβιντ-19. Γίνομαι εὐέξαπτος, ἐπιθετικός.... Βλέπεις, ἡ ἁμαρτία μπορεῖ νὰ κρυφτεῖ, νὰ μακιγιαριστεῖ, νὰ ἀπωθηθεῖ κλπ εἰδικὰ ἀπὸ μία "εὐσεβὴ συμπεριφορά". Μὲ τὴν κακούργα τὴν ἀρρώστεια τί κάνω ποὺ μὲ κάνει καὶ ξεχωρίζω δυσάρεστα, μὲ "φανερώνει" καὶ μὲ ἐκθέτει δημόσια; Νὰ ξέρετε φίλοι μου, αὐτὸ τὸ "δυσάρεστα" ποὺ μὲ στοχοποιεῖ τρόπόν τινα ἔναντι τῶν ἄλλων (ἐκείνων κυρίως ποὺ δὲν νοσοῦν) εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς
(πνευματικῆς πρωτίστως) θεραπείας μου. Ἂς ταπεινωθοῦμε γιὰ νὰ δεχτοῦμε πλούσια τὰ δῶρα τῶν ἀσθενειῶν.

—————

Πίσω