"ἀμὸκ"

2021-06-15 09:08

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: αὐτὸς ποὺ παθαίνει "ἀμὸκ" εἶναι κάργα στὸν ἐγωισμό. (πρῶτα κείμενα)

—————

Πίσω