Ποίηση

2021-05-06 12:46

ὁ στρατὸς τῶν ἀσωμάτων....

Στὴν καρδιὰ μυριάδες οἱ πόνοι. Καιρὸς πιὰ νὰ ἀναπαυθῶ. Πέρα γιὰ πέρα τὸ διάβασα τὸ μεγάλο βιβλίο. Καὶ μετά, μακρινὸ τὸ γαλάζιο Κι ἡ λαμπερὴ σκόνη τῶν ἄστρων Ἐδῶ, ὁ στρατὸς τῶν...

—————

2021-04-05 22:52

ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ 4-4-2021

ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ 4-4-2021 Τί ἀγωνία νὰ ἦταν αὐτή! Κάλυψε τὸ πρόσωπό Σου σὰν θρόμβοι Αἵματος ποὺ ἔβρεξε τὴ Γῆ τῶν παθῶν μας. Ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ Σταυροῦ μέτρου τῆς ἀξίας ποὺ μᾶς δίνεις καὶ τῆς ἀχαριστίας ποὺ Σοῦ ἀνταποδίδουμε ἐπισκόπησε τὰ ἐρείπιά μας καὶ...

—————

2021-04-05 22:21

3 ΧΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΜΑΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821

  (μορφὴ 5-7-5) Κλειστὸς ὁ τόπος ἰδέες ἀηδίες ἔλα, Χριστέ μου! Τῆς Λειτουργίας τῆς παλιγγενεσίας Φῶς τὸ ἱλαρό! Ἔλα ἡ Ἀγάπη! Τὰ σύνορα φύλαξε αὐτοπροσώπως!  

—————

2020-10-15 15:48

Μέσ' στὴ φυλακὴ

Μέσ' στὴ φυλακὴ μνήμη πυκνοκέντητη ἀστράφτει πάλι! Πέτρες καὶ ξύλα ὠκεανὸς ἡ χαρὰ πνίγει ἐντός της! Κόμπο μὲ κόμπο νά! καθὼς κατεβαίνεις τάφος φωτεινός!  

—————

2020-07-08 22:28

ΤΟ ΓΙΑΣΕΜΙ

  "Εἴτε βραδυάζει, εἴτε φέγγει, μένει λευκὸ τὸ για-σε-μί, γιὰ- ΣΕ-εἰμί" "Θὰ Σὲ ἀκολουθήσω ἀπὸ ὅπου κι ἂν μὲ περάσεις Κύριε. Ἐγὼ γιὰ Σένα ὑπάρχω καὶ ζῶ", μᾶς λέει ἐδῶ ἡ γερόντισσα Γαβριηλία, χρησιμοποιώντας -τόσο ὄμορφα!- τὴν ποιητικὴ γλῶσσα τοῦ Γιώργου Σεφέρη.  

—————

2019-12-22 00:46

Η ΓΕΝΝΗΣΗ

H ΓΕΝΝΗΣΗ Ένα άλλο βράδυ τον άκουσα να κλαίει δίπλα. Χτύπησα την πόρτα και μπήκα. Μου ’δειξε πάνω στο κομοδίνο ένα μικρό ξύλινο σταυρό. «Είδες – μου λέει – γεννήθηκε η ευσπλαχνία». Έσκυψα τότε το κεφάλι κι έκλαψα κι εγώ. Γιατί θα περνούσαν αιώνες και αιώνες και δε θα ’χαμε να πούμε τίποτα ωραιότερο...

—————

2019-12-22 00:45

ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΑ Γεννιέται τὸ Παιδὶ ἀπὸ τὴ Σεμνὴ Γυναῖκα σὲ Τάφο μέσα σαβανωμένο, ἄδειο ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τῆς Θεότητας καὶ ὅλος Θεὸς τὸ Παιδί. Ἦρθε γιὰ νὰ πεθάνει τὸ Παιδί, νὰ μᾶς μεταγγίσει τὸν ἑαυτό Του καὶ νὰ ζήσουμε ἐμεῖς σὰν παιδιά Του. Ἀπὸ τότε, ἄγγελοι σμήνη σπαθίζουν τὰ ἀτέλειωτα πρανῆ...

—————

2019-06-09 01:20

"Ανάληψη"

Α Ν Α Λ Η Ψ Η Ἠγαπημένος ἀνελήφθης ἐν δόξη πάλλευκη μνήμη πυκνοκέντητη! Στημόνι ἡ προσευχὴ  κεντάει ἐργόχειρα  στὸν καμβὰ τοῦ χρόνου στῆς ἐκκλησιᾶς τοὺς ἀργαλειούς! Μένει τὸ κέντ-ημα παρηγορίας μας ἔνδ-υμα  καὶ χάνεται ὁ χρόνος...  

—————

2019-05-16 14:34

ΙΑΣΗ

ΙΑΣΗ Ὕπτιος κεῖται, ἀφαίρεση τοῦ ὑγροῦ κι ἡ π-λ-ηγή, πηγή! [Ὅπου "ὑγρὸ" νόει τὸ πύον τῶν παθῶν. Ὑγρὸ εἶναι καὶ τὸ γράμμα λ στὴν ἑλληνίδα φωνή]. * Επισυνάπτουμε τον ωραιότατο διάλογο που ακολούθησε στην σελίδα του π. Εφραίμ στο...

—————

2019-05-16 14:33

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ Ψυχὴ διψῶσα ὡς ἔλα-φος, ἔλα-Φῶς! Τοῦ εἶπε πάλι....

—————